C установка IDE C структура програми C змінні C типи даних С функція printf C константи C арифметичні операції C операції порівняння і логічні операції C порозрядні операції C операції присвоювання C перетворення типів C умовні конструкції C цикли С масиви і рядки С функція scanf C препроцесор. Директива #include C #define директива C макроси C умовна компіляція C функції. Визначення та опис функцій C функції. Передача параметрів в функцію C функції. Повернення результату з функції C функції. Рекурсивні функції C область видимості змінних C зовнішні об'єкти C вказівники C вказівник. Операції з вказівниками C покажчики. Арифметика покажчиків C покажчики. Константи і покажчики C покажчики. Покажчики та масиви C покажчики. Масиви покажчиків, рядки і багаторівнева адресація C покажчики. Покажчики в параметрах функції C покажчики. Динамічна пам'ять C покажчики. Покажчик як результат функції C покажчики. Управління динамічної пам'яттю C покажчики. Покажчики на функцію C покажчики. Покажчики на функції як параметри і результати функцій C покажчики. Функції зі змінною кількістю параметрів C struct. Визначення структур C struct. Структури як елементи структур C struct. Покажчики на структури C struct. Масиви структур C struct. Структури і функції C struct. union об'єднання C struct. Бітові поля С file. Введення-виведення і робота з файлами C file. Читання і запис бінарних файлів C file. Читання і запис структур в файл C file. Читання і запис текстових файлів C file. Форматування вводу-виводу C file. Позиціонування в потоці C file. Консольне введення-виведення

C константи


Відмінною ознакою змінних є те, що ми багато разів протягом роботи програми ми можемо змінювати її значення:

#include <stdio.h>
 
int number = 2;
int main(void)
{
  printf("number = %d \n", number);  // 2
  number = 55;
  printf("number = %d \n", number);  // 55
  number = -23;
  printf("number = %d \n", number);  // -23
  return 0;
}

Тут змінна number послідовно змінює своє значення:

На відміну від змінних значення констант встановлюється один раз при їх оголошенні. Для визначення константи використовується ключове слово const :

#include <stdio.h>
 
const int number = 2;  // ініціалізованна константа

int main(void)
{
  printf("number = %d \n", number);
  // number = 55; цей рядок не працюватиме, тому що number - це константа
  return 0;
}

Якщо в коді буде міститися зміна константи, то компілятор не зможе скомпілювати програму.

Як правило, у вигляді констант визначаються такі значення, які повинні залишатися незмінними протягом роботи всієї програми і не можуть бути змінені. Наприклад, якщо програма виконує математичні операції з використанням числа PI , то було б оптимально визначити дані значення як константу, так як воно все одно в принципі незмінне:

const float PI = 3.14;

Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader