C установка IDE C структура програми C змінні C типи даних С функція printf C константи C арифметичні операції C операції порівняння і логічні операції C порозрядні операції C операції присвоювання C перетворення типів C умовні конструкції C цикли С масиви і рядки С функція scanf C препроцесор. Директива #include C #define директива C макроси C умовна компіляція C функції. Визначення та опис функцій C функції. Передача параметрів в функцію C функції. Повернення результату з функції C функції. Рекурсивні функції C область видимості змінних C зовнішні об'єкти C вказівники C вказівник. Операції з вказівниками C покажчики. Арифметика покажчиків C покажчики. Константи і покажчики C покажчики. Покажчики та масиви C покажчики. Масиви покажчиків, рядки і багаторівнева адресація C покажчики. Покажчики в параметрах функції C покажчики. Динамічна пам'ять C покажчики. Покажчик як результат функції C покажчики. Управління динамічної пам'яттю C покажчики. Покажчики на функцію C покажчики. Покажчики на функції як параметри і результати функцій C покажчики. Функції зі змінною кількістю параметрів C struct. Визначення структур C struct. Структури як елементи структур C struct. Покажчики на структури C struct. Масиви структур C struct. Структури і функції C struct. union об'єднання C struct. Бітові поля С file. Введення-виведення і робота з файлами C file. Читання і запис бінарних файлів C file. Читання і запис структур в файл C file. Читання і запис текстових файлів C file. Форматування вводу-виводу C file. Позиціонування в потоці C file. Консольне введення-виведення

C змінні


Для зберігання даних в мові програмування Сі використовуються змінні . Змінна може мати тип, ім'я та значення.

Перед використанням будь-яку змінну треба визначити. Синтаксис визначення змінної виглядає наступним чином:

тип_змінної імя_змінної;

Наприклад, найпростіше визначення змінної:

int number;

Тут визначена змінна number , яка має тип int . Оскільки визначення змінної є окремим виразом, то після нього ставиться крапка з комою.

Ім'я змінної може представляти послідовність символів латинського алфавіту, чисел і знака підкреслення. При цьому ім'я має починатися або з алфавітного символу, або зі знака підкреслення.

int _number33;

Нерідко компілятори мають обмеження на довжину назв змінних, наприклад, для деяких компіляторів довжина імені змінної не повинна перевищувати 31 символу, для інших компіляторів обмеження може бути більш жорстким.

Також варто враховувати, що C - чутлива до регістру мова, а це значить, що регістр символів має велике значення. Тобто в наступному коді будуть визначатися дві різні змінні:

int number;
int Number;

Тому змінна Number не означатиме те ж саме, що і змінна number .

Крім того, в мові є ряд зарезервованих слів, які не можуть використовуватися в якості імені змінної. Їх не так багато:

auto, break, case, char, const, continue, default, do, double, else, enum, extern, float, for, goto, if, int, long, register, return, short, signed, sizeof , static, struct, switch, typedef, union, unsigned, void, volatile, while .

Також не можна оголосити більше однієї змінної з одним і тим же ім'ям, наприклад:

int number;
int number;

Подібне визначення викличе помилку на етапі компіляції.

При визначенні змінних кожній з них присвоюється невизначене значення. Але в подальшому ми можемо присвоїти їй конкретне значення:

int number;
number = 2;
#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  int number;
  number = 2;

  printf("number = %d \n", number);  // number = 2
  return 0;
}

// RESULT:
// number = 2
// 

Для виведення числа на консоль використовується специфікатор %d , замість якого вставляється значення змінної number .

Однак також можна відразу при визначенні змінної дати їй деяке початкове значення. Даний прийом називається ініціалізацією :

#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  int number = 2;  // ініціалізація змінної
  printf("number = %d \n", number);
  return 0;
}

Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader