C установка IDE C структура програми C змінні C типи даних С функція printf C константи C арифметичні операції C операції порівняння і логічні операції C порозрядні операції C операції присвоювання C перетворення типів C умовні конструкції C цикли С масиви і рядки С функція scanf C препроцесор. Директива #include C #define директива C макроси C умовна компіляція C функції. Визначення та опис функцій C функції. Передача параметрів в функцію C функції. Повернення результату з функції C функції. Рекурсивні функції C область видимості змінних C зовнішні об'єкти C вказівники C вказівник. Операції з вказівниками C покажчики. Арифметика покажчиків C покажчики. Константи і покажчики C покажчики. Покажчики та масиви C покажчики. Масиви покажчиків, рядки і багаторівнева адресація C покажчики. Покажчики в параметрах функції C покажчики. Динамічна пам'ять C покажчики. Покажчик як результат функції C покажчики. Управління динамічної пам'яттю C покажчики. Покажчики на функцію C покажчики. Покажчики на функції як параметри і результати функцій C покажчики. Функції зі змінною кількістю параметрів C struct. Визначення структур C struct. Структури як елементи структур C struct. Покажчики на структури C struct. Масиви структур C struct. Структури і функції C struct. union об'єднання C struct. Бітові поля С file. Введення-виведення і робота з файлами C file. Читання і запис бінарних файлів C file. Читання і запис структур в файл C file. Читання і запис текстових файлів C file. Форматування вводу-виводу C file. Позиціонування в потоці C file. Консольне введення-виведення

C установка IDE


Ми можемо окремо використовувати текстовий редактор і компілятор, вручну компілювати і запускати програму в консолі або терміналі, однак більш зручний спосіб представляє використання різних середовищ розробки або IDE. Вони, як правило, містять вбудований текстовий редактор, має зв'язок з компілятором, дозволяючи скомпілювати і запустити програму по одному кліку миші, а також ще безліч різних допоміжних можливостей.

В даному випадку для програмування під Windows як середовище розробки ми будемо використовувати CLion .

CLion — інтегроване середовище розробки для мови програмування C++ . Стан CLion — безкоштовна пробна версія на 30 днів. Підходить для операційних систем Windows , macOS , і Linux .

Приклад установки середовища знаходиться на відео в YouTube.

Офіційний сайт програми:

https://www.jetbrains.com/clion/download/#section=windows

Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader