C++ Booleans


Дуже часто, в програмуванні, ви будете мати потребу в типі даних, який може мати тільки одне з двох значень, наприклад:

  • true false
  • on off
  • yes no

Для цього, C++ , має bool тип даних, який може приймати значення true (1) або false (0).


Boolean значення

Булева змінна оголошена з bool ключовим словом і може приймати тільки значення true або false :

bool isCodingFun = true;
bool isFishTasty = false;

cout << isCodingFun;  // виведе 1 (true)
cout << isFishTasty;  // виведе 0 (false) 

З наведеного вище прикладу, ви можете прочитати про те , що true значення повертає 1 , і false повертає 0 .

Проте, частіше повертаються логічні значення з логічних виразів.


Логічний вираз

Логічний вираз є виразом C++ , який повертає логічне значення: 1 (true)  або 0 (false).

Ви можете використовувати оператор порівняння, наприклад,оператор  більше ніж ( > ) , щоб з'ясувати , чи вираз (або змінна) є істинною:

int x = 10;
int y = 9;
cout << (x > y); // поверне 1 (true), тому що 10 більше за 9 

Або ще простіше:

cout << (10 > 9); // поверне 1 (true), тому що 10 більше за 9 

У наведених нижче прикладах, ми використовуємо оператор порівняння для перевірки значень на рівність ( == ) :

int x = 10;
cout << (x == 10);  // повертає 1 (true), тому що значення х рівне 10

або

cout << (10 == 15); // повертає 0 (false), тому що значення 10 не рівне 15

Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader