C++ функції параметри


Параметри і аргументи

Інформація може бути передана функції як параметр. Параметри діють як змінні всередині функції.

Параметри задаються після імені функції в круглих дужках. Ви можете додати стільки параметрів, скільки ви хочете, просто розділивши їх комою:

void functionName(parameter1, parameter2, parameter3) {
 // код для виконання
}

Наступний приклад має функцію , яка приймає string під назвою FName в якості параметра. Коли функція викликається, ми проходимо по першому імені, яке використовується всередині функції, щоб вивести повне ім'я:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

void myFunction(string fname) { // функція myFunction отримує string значення і записує його в fname
 cout << fname << " Refsnes\n"; // виводимо отримане значення з fname 
}

int main() {
 myFunction("Liam");  // виводимо отримане значення "Liam Refsnes"
 myFunction("Jenny"); // виводимо отримане значення "Jenny Refsnes"
 myFunction("Anja");  // виводимо отримане значення "Anja Refsnes"
 return 0;
}


// RESULT:
// Liam Refsnes
// Jenny Refsnes
// Anja Refsnes

Коли параметр передається функції, то він називається аргументом . Таким чином, з наведеного вище прикладу:

string fname є параметром , в той час Liam , Jenny і Anja є аргументами .


кілька параметрів

Ви можете додати багато параметрів:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

void myFunction(string fname, int age) { // вхідні параметри додаються через кому (тип імя змінної)
 cout << fname << " Refsnes. " << age << " years old. \n";
}

int main() {
 myFunction("Liam", 3);  // Liam Refsnes. 3 years old.
 myFunction("Jenny", 14); // Jenny Refsnes. 14 years old.
 myFunction("Anja", 30);  // Anja Refsnes. 30 years old.
 return 0;
}

// RESULT:
// Liam Refsnes. 3 years old.
// Jenny Refsnes. 14 years old.
// Anja Refsnes. 30 years old. 

Зверніть увагу, що при роботі з декількома параметрами, виклик функції повинен мати однакове число аргументів, оскільки є параметри і аргументи повинні бути передані в тому ж порядку.


значення, що повертаються

void ключове слово, яке використовується в наведених вище прикладах, вказує на те, що функція не повинна повертати значення. Якщо ви хочете, щоб функція повертала значення, і ви можете використовувати тип даних (наприклад, int , string і т.д.) замість void , і використовуйте ключове слово return всередині функції:

#include <iostream>
using namespace std;

int myFunction(int x) {  // int тип повертаючого значення ( return ), отримуємо значення (int x)
 return 5 + x;      // повертає число ( 5 + x )
}

int main() {
 cout << myFunction(3); // 8 == 5 + 3
 return 0;
}

// RESULT:
// 8

Цей приклад повертає суму функції з двома параметрами :

#include <iostream>
using namespace std;

int myFunction(int x, int y) { // int вихідний тип даних, вхідний тип даних (int x, int y)
 return x + y;         // повертаємо суму змінних (x + y) з типом int 
}

int main() {
 cout << myFunction(5, 3); // 8
 return 0;
}

// RESULT:
// 8

Ви також можете зберегти результат у змінній:

#include <iostream>
using namespace std;

int myFunction(int x, int y) {
 return x + y;
}

int main() {
 int z = myFunction(5, 3);  // зберігаємо результат функції myFunction у змінну z 

 cout << z;         // 8
 return 0;
}

// RESULT:
// 8

Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader