C++ switch


C++ switch вираз

Використовуйте switch вираз, щоб вибрати один з багатьох блоків коду, який буде виконуватись.

switch(вираз) {

 case x:
  // code block
  break;

 case y:
  // code block

  break;
 default:
  // code block
}

Ось як це працює:

 1. switch вираз обчислюється один раз.
 2. Значення виразу порівнюється зі значеннями кожного case .
 3. Якщо є збіг, відповідний блок коду виконується.
 4. Ключові слова break і default не є обов'язкові, і будуть описані далі в цій главі

У наведеному нижче прикладі використовується номер дня тижня для обчислення назви дня тижня:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

 int day = 4;

 switch (day) {

 case 1:
  cout << "Monday";
  break;
 case 2:
  cout << "Tuesday";
  break;
 case 3:
  cout << "Wednesday";
  break;

 case 4:         // day == 4 == true
  cout << "Thursday";  // Thursday
  break;

 case 5:
  cout << "Friday";
  break;
 case 6:
  cout << "Saturday";
  break;
 case 7:
  cout << "Sunday";
  break;

 }

 return 0;
}


// RESULT:
// "Thursday" (day 4) 

Ключове слово break

Коли C++ досягає ключове слово break , він завершує цикл роботи в блоці switch .

Це зупинить виконання більшої кількості коду і тестування випадку всередині блоку.

Коли виявляється збіг, і справу зроблено, настав час для перерви. Там немає необхідності для додаткової перевірки.

break може заощадити багато часу виконання, оскільки він ігнорує виконання всіх інших блоків case .


Ключове слово default

Ключове слово default вказує коду, що виконувати по замовчуванню, якщо немає ні одного співпадіння в case :

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

 int day = 4;
 switch (day) {
  case 6:
   cout << "Today is Saturday";
   break;
  case 7:
   cout << "Today is Sunday";
   break;

  default:
   cout << "Looking forward to the Weekend";  // default block
 }

 return 0;
}

// RESULT:
// Looking forward to the Weekend 

Примітка: Ключове слово default: повинне бути використане в якості останнього оператора у switch блоці, і default не потребує break; .


Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader