C++ ввід даних в консоль


Приклад вводу одного значення в косоль:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

 int x;             // оголошуємо порожню змінну x
 cout << "Type a number: ";   // Повідомлення: Введіть число і натисніть enter

 cin >> x; // зчитуємо введені дані з клавіатури і запимуємо їх в змінну x 

 cout << "Your number is: " << x;  // # Your number is: 11

 return 0;
}

// RESULT:
// Type a number: 
// Your number is: 11

Приклад вводу двох значень в консоль:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

 int x, y;          // Оголошення змінних x, y, sum
 int sum;    
       
 cout << "Type a number: ";
 cin >> x;          // Зчитуємо введені значення з клавіатури для змінної x

 cout << "Type another number: ";
 cin >> y;          // Зчитуємо введені значення з клавіатури для змінної y

 sum = x + y;         // Робимо операцію додавання

 cout << "Sum is: " << sum;  // Виводимо результат

 return 0;
}

// RESULT:
// Type a number: 
// Type another number: 
// Sum is: 105

Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader