С++ змінні


Типи даних

У мові C++ визначені такі базові типи даних:

тип опис
bool логічний тип. Може приймати одне з двох значень true (істина) і false (брехня). Кількість пам'яті для цього типу точно не визначена.
char представляє один символ в кодуванні ASCII.
signed char і unsigned char представляє один символ.
wchar_t представляє розширений символ.
char16_t і char32_t представляє один символ в кодуванні Unicode.
int представляє ціле число.
short і unsigned short також представляють ціле число.
unsigned int представляє додатнє ціле число.
long, unsigned long також представляють ціле число.
float, double представляють дійсне число одинарної і подвійної точності з плаваючою точкою.

Діапазони значень типів даних:

Тип Розмір, байт Значення
bool 1 true або false
unsigned short int 2 від 0 до 65 535
short int 2 від -32 768 до 32 767
unsigned long int 4 від 0 до 4 294 967 295
long int 4 від -2 147 483 648 до 2 147 483 647
int (16 розрядів) 2 від -32 768 до 32 767
int (32 розряди) 4 від -2 147 483 648 до 2 147 483 647
unsigned int (16 розрядів) 2 від 0 до 65 535
unsigned int (32 розряди) 4 від 0 до 4 294 967 295
char 1 від 0 до 255
float 4 від 1.2е-38 до 3.4е38
double 8 від 2.2е-308 до 1.8е308
long double 10 від 3.4е-4932 до 3.4е+4932

Групи типів даних:

Тип змінних Типи даних
Цілі числа short , unsigned short , int , unsigned int , long , unsigned long
Дробові числа float і double .
Текст string
Один символ char

Для уточнення внутрішнього подання та діапазону значень стандартних типів мова C++ використовує чотири специфікатори типу:

 • short (короткий);
 • long (довгий);
 • signed (знаковий);
 • unsigned (беззнаковий).

Оголошення (створення) змінних

Змінні - це контейнери для зберігання значень даних.

Щоб створити змінну, необхідно вказати тип і привласнити йому значення:

синтаксис

type variable = value; 

Приклад

int myNum = 15; // ініціалізована змінна з імям myNum та значенням 15
int myNum;  // обявлена змінна myNum
myNum = 15;  // ініціалізація змінної присвоюємо її значення рівне 15
int myNum = 15; // myNum is 15
myNum = 10;   // Now myNum is 10 - перезапис значення змінної

Константа:

const int myNum = 15; // const - константа myNum завжди буде рівна 15
myNum = 10;      // помилка: присвоєння змінної лише для читання 'myNum'

Інші типи даних:

int myNum = 5;        // Integer (Ціле число)
double myFloatNum = 5.99;  // Floating point number (дробове число з комою)
char myLetter = 'D';     // Character (один символ)
string myText = "Hello";   // String (текст)
bool myBoolean = true;    // Boolean (true або false) 

Використання змінних

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

 int x = 5;
 int y = 6;

 int sum = x + y;    // операція додавання двох змінних

 cout << sum << "\n";  // 11  // вивід результату зі змінної sum 

 return 0;
}

// RESULT:
// 11
// 

Оголошення більше одної змінної з одного типу , ви можете використовувати список розділений комами:

int x = 5, y = 6, z = 50;
cout << x + y + z << "\n";

// RESULT:
// 61

приклад використання змінних:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
 
int main () {

 // створюємо змінні
 int myNum = 5;        // Integer (ціле число)
 float myFloatNum = 5.99;   // Floating point number (дробове число з комою)
 double myDoubleNum = 9.98;  // Floating point number (дробове число з комою)
 char myLetter = 'D';     // Character (символ)
 bool myBoolean = true;    // Boolean (логічний тип)
 string myString = "Hello";  // String (текст, рядок, строка)
  
 // Виводимо на консоль значення змінних
 cout << "int: " << myNum << "\n";
 cout << "float: " << myFloatNum << "\n";
 cout << "double: " << myDoubleNum << "\n";
 cout << "char: " << myLetter << "\n";
 cout << "bool: " << myBoolean << "\n";
 cout << "string: " << myString << "\n";
 
 return 0;
}


// RESULT:
// int: 5
// float: 5.99
// double: 9.98
// char: D
// bool: 1
// string: Hello

Науковий запис числових даних:

35e3 = 35 * (10 * 10 * 10) = 35 000 , де e3 = 103 .

#include <iostream>
using namespace std;

 
int main () {

 float f1 = 35e3;  // 35000
 double d1 = 12E4; // 120000

 cout << f1 << "\n";
 cout << d1;

 return 0;

}

​
// RESULT:
// 35000 
// 120000

bool - це логічний тип може приймати тільки значення true або false . Коли повертається значення, true = 1 і false = 0 .

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

 bool isCodingFun = true;
 bool isFishTasty = false;

 cout << isCodingFun << "\n";  // 1  true
 cout << isFishTasty;      // 0  false

 return 0;
}

// RESULT:
// 1
// 0

bool значення в основному використовується для умовного тестування.


Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader