JavaScript виконання коду JavaScript підключення зовнішнього файлу JavaScript console.log JavaScript змінні і константи JavaScript типи даних JavaScript операції зі змінними JavaScript перетворення даних JavaScript масиви JavaScript умовні конструкції JavaScript цикли JavaScript функції JavaScript область видимості змінних JavaScript замикання і функції IIFE JavaScript Паттерн Модуль JavaScript рекурсивні функції JavaScript перевизначення функцій JavaScript hoisting JavaScript передача параметрів за значенням і за посиланням JavaScript стрілочні функції JavaScript ООП Object JavaScript ООП вкладені об'єкти і масиви в об'єктах JavaScript ООП перевірка наявності і перебір методів і властивостей JavaScript ООП об'єкти у функціях JavaScript ООП конструктори об'єктів JavaScript ООП розширення об'єктів. prototype JavaScript ООП інкапсуляція JavaScript ООП Функція як об'єкт. Методи call і apply JavaScript ООП спадкування JavaScript ООП Ключове слово this JavaScript ООП Object destructuring JavaScript ООП класи JavaScript ООП Date. Робота з датами JavaScript Об'єкт Math. математичні операції JavaScript Об'єкт Array. Робота з масивами JavaScript ООП об'єкт Number JavaScript String JavaScript String Об'єкт RegExp. Регулярні вирази JavaScript String Регулярні вирази в методах String JavaScript String Синтаксис регулярних виразів JavaScript Робота з браузером і BOM JavaScript діалогові вікна JavaScript Історія браузера. об'єкт history JavaScript об'єкт location JavaScript об'єкт navigator JavaScript таймери JavaScript DOM Введення JavaScript DOM Об'єкт document. Пошук елементів JavaScript DOM Властивості об'єкта document JavaScript DOM Об'єкт Node. Навігація по DOM JavaScript DOM Створення, додавання і видалення елементів веб-сторінки JavaScript DOM Об'єкт Element. управління елементами JavaScript DOM Зміна стилю елементів JavaScript події. Введення в обробку подій. JavaScript події обробники JavaScript події. об'єкт Event JavaScript події. поширення подій JavaScript події миші JavaScript події клавіатури JavaScript FORMS. Форми і їх елементи JavaScript FORMS. Кнопки JavaScript FORMS. текстові поля JavaScript FORMS. Прапорці та перемикачі JavaScript FORMS. Список select JavaScript JSON JavaScript зберігання даних. cookie JavaScript зберігання даних. Web Storage JavaScript Collection. Ітератори JavaScript Collection. Генератори JavaScript Collection. Множина Set JavaScript Collection. Map JavaScript Collection. WeakSet і WeakMap JavaScript AJAX. XMLHttpRequest JavaScript AJAX. Відправка даних JavaScript AJAX. Promise в Ajax-запитах

JavaScript console.log


Консоль браузера, console.log і document.write

Незамінним інструментом при роботі з JavaScript є консоль браузера, яка дозволяє робити налагодження програми. У багатьох сучасних браузерах є подібна консоль. Наприклад, щоб відкрити консоль в Google Chrome , нам треба перейти в меню Додаткові інструменти -> Консоль JavaScript   ( Ctrl + Shift + J ).

Після цього внизу браузера відкриється консоль.

Ми можемо безпосередньо вводити в консоль браузера вирази JavaScript, і вони будуть виконуватися. Наприклад, введемо в консолі наступний текст:

alert("HELLO WORLD!");

Браузер виконає дану команду і відобразить нам вікно з повідомленням.

Для виведення різного роду інформації в консолі браузера використовується спеціальна функція console.log() . Наприклад, визначимо наступну веб-сторінку:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
<title>JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h2>Перша програма на JavaScript</h2>
  <script>
  var a = 5 + 8;
  console.log("Результат операції");
  console.log(a);
  </script>
</body>
</html>

У коді javascript за допомогою ключового слова var оголошується змінна a , якій присвоюється сума двох чисел 5 і 8: var a = 5 + 8 . За допомогою методу console.log() виводиться значення змінної a . І після запуску веб-сторінки в браузері ми побачимо в консолі результат виконання коду:

Надалі ми часто будемо звертатися до консолі і використовувати функцію console.log .


Метод document.write

Також на початковому етапі нам може бути корисний метод document.write() , який пише інформацію на веб-сторінку.

Наприклад, візьмемо попередній приклад і змінимо в ньому метод console.log на document.write:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
<title>JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h2>Перша програма на JavaScript</h2>
  <script>
  var a = 5 + 8;
  document.write("Результат операції ");
  document.write(a);
  </script>
</body>
</html>

Програма виводить результат операції безпосередньо на веб-сторінку.


Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader