JavaScript виконання коду JavaScript підключення зовнішнього файлу JavaScript console.log JavaScript змінні і константи JavaScript типи даних JavaScript операції зі змінними JavaScript перетворення даних JavaScript масиви JavaScript умовні конструкції JavaScript цикли JavaScript функції JavaScript область видимості змінних JavaScript замикання і функції IIFE JavaScript Паттерн Модуль JavaScript рекурсивні функції JavaScript перевизначення функцій JavaScript hoisting JavaScript передача параметрів за значенням і за посиланням JavaScript стрілочні функції JavaScript ООП Object JavaScript ООП вкладені об'єкти і масиви в об'єктах JavaScript ООП перевірка наявності і перебір методів і властивостей JavaScript ООП об'єкти у функціях JavaScript ООП конструктори об'єктів JavaScript ООП розширення об'єктів. prototype JavaScript ООП інкапсуляція JavaScript ООП Функція як об'єкт. Методи call і apply JavaScript ООП спадкування JavaScript ООП Ключове слово this JavaScript ООП Object destructuring JavaScript ООП класи JavaScript ООП Date. Робота з датами JavaScript Об'єкт Math. математичні операції JavaScript Об'єкт Array. Робота з масивами JavaScript ООП об'єкт Number JavaScript String JavaScript String Об'єкт RegExp. Регулярні вирази JavaScript String Регулярні вирази в методах String JavaScript String Синтаксис регулярних виразів JavaScript Робота з браузером і BOM JavaScript діалогові вікна JavaScript Історія браузера. об'єкт history JavaScript об'єкт location JavaScript об'єкт navigator JavaScript таймери JavaScript DOM Введення JavaScript DOM Об'єкт document. Пошук елементів JavaScript DOM Властивості об'єкта document JavaScript DOM Об'єкт Node. Навігація по DOM JavaScript DOM Створення, додавання і видалення елементів веб-сторінки JavaScript DOM Об'єкт Element. управління елементами JavaScript DOM Зміна стилю елементів JavaScript події. Введення в обробку подій. JavaScript події обробники JavaScript події. об'єкт Event JavaScript події. поширення подій JavaScript події миші JavaScript події клавіатури JavaScript FORMS. Форми і їх елементи JavaScript FORMS. Кнопки JavaScript FORMS. текстові поля JavaScript FORMS. Прапорці та перемикачі JavaScript FORMS. Список select JavaScript JSON JavaScript зберігання даних. cookie JavaScript зберігання даних. Web Storage JavaScript Collection. Ітератори JavaScript Collection. Генератори JavaScript Collection. Множина Set JavaScript Collection. Map JavaScript Collection. WeakSet і WeakMap JavaScript AJAX. XMLHttpRequest JavaScript AJAX. Відправка даних JavaScript AJAX. Promise в Ajax-запитах

JavaScript DOM Властивості об'єкта document


Крім раніше розглянутих методів об'єкт document дозволяє звернутися до певних елементів веб-сторінки через властивості:

 • documentElement : надає доступ до кореневого елементу <html>

 • body : надає доступ до елементу <body> на веб-сторінці

 • images : містить колекцію всіх об'єктів зображень (елементів img)

 • links : містить колекцію посилань - елементів <a> і <area> , у яких визначено атрибут href

 • anchors : надає доступ до колекції елементів <a> , у яких визначено атрибут name

 • forms : містить колекцію всіх форм на веб-сторінці

Ці властивості не надають доступ до всіх елементів, проте дозволяють отримати найбільш часто використовувані елементи на веб-сторінці. Наприклад, отримаємо кореневий вузол документа:

var container = document.documentElement;

Отримаємо всі зображення на сторінці:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
</head>
<body>

  <img src="picure1.png" alt="Картинка 1" />
  <img src="picure2.png" alt="Картинка 2" />
  <img src="picure3.png" alt="Картинка 3" />

<script>

var images = document.images;

// змінимо перше зображення
images[0].src="pics/picture_4.jpg";
images[0].alt="Нова картинка";

// перебираємо всі зображення
for(var i=0; i < images.length; i++){
  document.write("<br/>" + images[i].src);
  document.write("<br/>" + images[i].alt);
}

</script>
</body>
</html>

Подібно до того, як в коді html ми можемо встановити атрибути у елемента img , так і в коді javascript ми можемо через властивості src і alt отримати і встановити значення цих атрибутів.

Розглянемо отримання всіх посилань на сторінці:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
</head>
<body>

  <a href="article1.html">Стаття 1</a>
  <a href="article2.html">Стаття 2</a>
  <a href="article3.html">Стаття 3</a>

<script>

var links = document.links;

for(var i = 0; i < links.length; i++){

  document.write("<br/>" + links[i].innerText);
  document.write("<br/>" + links[i].href);
}

</script>

</body>
</html>

Знову ж таки, так як у посиланнях визначено атрибут href , то при переборі посилань ми можемо отримати його значення.


Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader