JavaScript виконання коду JavaScript підключення зовнішнього файлу JavaScript console.log JavaScript змінні і константи JavaScript типи даних JavaScript операції зі змінними JavaScript перетворення даних JavaScript масиви JavaScript умовні конструкції JavaScript цикли JavaScript функції JavaScript область видимості змінних JavaScript замикання і функції IIFE JavaScript Паттерн Модуль JavaScript рекурсивні функції JavaScript перевизначення функцій JavaScript hoisting JavaScript передача параметрів за значенням і за посиланням JavaScript стрілочні функції JavaScript ООП Object JavaScript ООП вкладені об'єкти і масиви в об'єктах JavaScript ООП перевірка наявності і перебір методів і властивостей JavaScript ООП об'єкти у функціях JavaScript ООП конструктори об'єктів JavaScript ООП розширення об'єктів. prototype JavaScript ООП інкапсуляція JavaScript ООП Функція як об'єкт. Методи call і apply JavaScript ООП спадкування JavaScript ООП Ключове слово this JavaScript ООП Object destructuring JavaScript ООП класи JavaScript ООП Date. Робота з датами JavaScript Об'єкт Math. математичні операції JavaScript Об'єкт Array. Робота з масивами JavaScript ООП об'єкт Number JavaScript String JavaScript String Об'єкт RegExp. Регулярні вирази JavaScript String Регулярні вирази в методах String JavaScript String Синтаксис регулярних виразів JavaScript Робота з браузером і BOM JavaScript діалогові вікна JavaScript Історія браузера. об'єкт history JavaScript об'єкт location JavaScript об'єкт navigator JavaScript таймери JavaScript DOM Введення JavaScript DOM Об'єкт document. Пошук елементів JavaScript DOM Властивості об'єкта document JavaScript DOM Об'єкт Node. Навігація по DOM JavaScript DOM Створення, додавання і видалення елементів веб-сторінки JavaScript DOM Об'єкт Element. управління елементами JavaScript DOM Зміна стилю елементів JavaScript події. Введення в обробку подій. JavaScript події обробники JavaScript події. об'єкт Event JavaScript події. поширення подій JavaScript події миші JavaScript події клавіатури JavaScript FORMS. Форми і їх елементи JavaScript FORMS. Кнопки JavaScript FORMS. текстові поля JavaScript FORMS. Прапорці та перемикачі JavaScript FORMS. Список select JavaScript JSON JavaScript зберігання даних. cookie JavaScript зберігання даних. Web Storage JavaScript Collection. Ітератори JavaScript Collection. Генератори JavaScript Collection. Множина Set JavaScript Collection. Map JavaScript Collection. WeakSet і WeakMap JavaScript AJAX. XMLHttpRequest JavaScript AJAX. Відправка даних JavaScript AJAX. Promise в Ajax-запитах

JavaScript об'єкт navigator


Об'єкт navigator містить інформацію про браузер і операційну систему, в якій браузер запущений. Він визначає ряд властивостей і методів, основною з яких є властивість userAgent , що представляє браузер користувача:

document.write(navigator.userAgent);

Дана властивість зберігає повну строку юзер-агента, наприклад, Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.157 Safari/537.36

Щоб виокремити з цієї інформації безпосередньо браузер, можна спробувати знайти в цій інформації назву браузера:

var browser, uAgent = navigator.userAgent;
 
if(uAgent.indexOf("Chrome") > -1) {
  browser = "Google Chrome";
} else if (uAgent.indexOf("Safari") > -1) {
  browser = "Apple Safari";
} else if (uAgent.indexOf("Opera") > -1) {
  browser = "Opera";
} else if (uAgent.indexOf("Firefox") > -1) {
  browser = "Mozilla Firefox";
} else if (uAgent.indexOf("MSIE") > -1) {
  browser = "Microsoft Internet Explorer";
}
document.write(browser);

об'єкт geolocation

Об'єкт navigator зберігає властивість geolocation , за допомогою якої можна отримати географічне положення користувача. Для отримання положення використовується метод getCurrentPosition () . Цей метод приймає два параметри: функцію, яка спрацьовує при вдалому запуску, і функцію, яка спрацьовує при помилці запиту геоданих:

function success(position) {
  var latitude = position.coords.latitude;
  var longitude = position.coords.longitude;
  var altitude = position.coords.altitude;
  var speed = position.coords.speed;
   
  document.write("Широта: " + latitude + "<br/>");
  document.write("Довгота: " + longitude + "<br/>");
  document.write("Висота: " + altitude + "<br/>");
  document.write("Швидкість переміщення: " + speed + "<br/>");
};
 
function error(obj) {
  document.write("Помилка при визначенні місцезнаходження");
};

navigator.geolocation.getCurrentPosition(success, error);

У функцію, яка виконується при вдалому визначенні геоданих, передається позиція користувача у вигляді параметра position . Об'єкт, який має вкладений об'єкт coords , за допомогою цієї властивості можна отримати безпосередні координати користувача:

 • latitude : Географічна широта

 • longitude : Географічна довгота

 • altitude : висота

 • speed : Швидкість, з якою переміщується користувач (наприклад, якщо він йде або переміщається на транспорті)

При цьому треба враховувати, що в браузерах діє політика безпеки, яка при зверненні до методу geolocation.getCurrentPosition() відображає користувачеві повідомлення, в якому користувач може підтвердити відправку географічних координат. Якщо ж користувач відмовиться, то буде спрацьовувати функція error() .


Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader