JavaScript виконання коду JavaScript підключення зовнішнього файлу JavaScript console.log JavaScript змінні і константи JavaScript типи даних JavaScript операції зі змінними JavaScript перетворення даних JavaScript масиви JavaScript умовні конструкції JavaScript цикли JavaScript функції JavaScript область видимості змінних JavaScript замикання і функції IIFE JavaScript Паттерн Модуль JavaScript рекурсивні функції JavaScript перевизначення функцій JavaScript hoisting JavaScript передача параметрів за значенням і за посиланням JavaScript стрілочні функції JavaScript ООП Object JavaScript ООП вкладені об'єкти і масиви в об'єктах JavaScript ООП перевірка наявності і перебір методів і властивостей JavaScript ООП об'єкти у функціях JavaScript ООП конструктори об'єктів JavaScript ООП розширення об'єктів. prototype JavaScript ООП інкапсуляція JavaScript ООП Функція як об'єкт. Методи call і apply JavaScript ООП спадкування JavaScript ООП Ключове слово this JavaScript ООП Object destructuring JavaScript ООП класи JavaScript ООП Date. Робота з датами JavaScript Об'єкт Math. математичні операції JavaScript Об'єкт Array. Робота з масивами JavaScript ООП об'єкт Number JavaScript String JavaScript String Об'єкт RegExp. Регулярні вирази JavaScript String Регулярні вирази в методах String JavaScript String Синтаксис регулярних виразів JavaScript Робота з браузером і BOM JavaScript діалогові вікна JavaScript Історія браузера. об'єкт history JavaScript об'єкт location JavaScript об'єкт navigator JavaScript таймери JavaScript DOM Введення JavaScript DOM Об'єкт document. Пошук елементів JavaScript DOM Властивості об'єкта document JavaScript DOM Об'єкт Node. Навігація по DOM JavaScript DOM Створення, додавання і видалення елементів веб-сторінки JavaScript DOM Об'єкт Element. управління елементами JavaScript DOM Зміна стилю елементів JavaScript події. Введення в обробку подій. JavaScript події обробники JavaScript події. об'єкт Event JavaScript події. поширення подій JavaScript події миші JavaScript події клавіатури JavaScript FORMS. Форми і їх елементи JavaScript FORMS. Кнопки JavaScript FORMS. текстові поля JavaScript FORMS. Прапорці та перемикачі JavaScript FORMS. Список select JavaScript JSON JavaScript зберігання даних. cookie JavaScript зберігання даних. Web Storage JavaScript Collection. Ітератори JavaScript Collection. Генератори JavaScript Collection. Множина Set JavaScript Collection. Map JavaScript Collection. WeakSet і WeakMap JavaScript AJAX. XMLHttpRequest JavaScript AJAX. Відправка даних JavaScript AJAX. Promise в Ajax-запитах

JavaScript ООП об'єкт Number


Об'єкт Number представляє числа. Щоб створити число, треба передати в конструктор Number число або строку, що представляє число:

var x = new Number(34);
var y = new Number('34');
document.write(x+y); // 68

Визначення x і y в даному випадку будуть практично аналогічні.

Однак створювати об'єкт Number можна і просто присвоївши змінної певне число:

var z = 34;

Об'єкт Number надає ряд властивостей і методів. Деякі його властивості:

 • Number.MAX_VALUE: Найбільше можливе ціле число. Приблизно  1.79E + 308. Числа, які більше цього значення, розглядаються як Infinity
 • Number.MIN_VALUE: Найменше можливе додатнє ціле число. Приблизно  5e-324 (десь близько нуля)
 • Number.NaN: Спеціальне значення, яке вказує, що об'єкт не є числом Number .
 • NEGATIVE_INFINITY: Значення, яке позначає відємну невизначеність і яке виникає при переповненні. Наприклад, якщо ми складаємо два від'ємних числа, які по модулю рівні Number.MAX_VALUE . наприклад:
var x = -1 * Number.MAX_VALUE
var y = -1 * Number.MAX_VALUE
var z = x + y;

if(z===Number.NEGATIVE_INFINITY)
  document.write("відємна невизначенісь");
else
  document.write(z);

Number.POSITIVE_INFINITY: Додатня невизначеність. Також, як і відємна невизначеність, виникає при переповненні, тільки тепер в додатню сторону:

var x = Number.MAX_VALUE
var y = Number.MAX_VALUE
var z = x * y;

if(z===Number.POSITIVE_INFINITY)
  document.write("Додатня невизначенісь");
else
  document.write(z);

Деякі основні методи:

isNaN() : Визначає, чи є об'єкт числом. Якщо об'єкт не є числом, то повертається значення true :

var a = Number.isNaN(Number.NaN); // true
var b = Number.isNaN(true);    // false - new Number(true) = 1
var c = Number.isNaN(null);    // false - new Number(null) = 0
var d = Number.isNaN(25);     // false
var e = Number.isNaN("54");    // false

Але такий вираз поверне false, хоча значення не є числом:

var f = Number.isNaN("hello"); // false

Щоб уникнути подібних ситуацій, краще застосовувати глобальну функцію isNaN :

var f = isNaN("hello"); // true

parseFloat() : Перетворює рядок в число з плаваючою крапкою. наприклад:

var a = Number.parseFloat("34.90"); // 34.9
document.write(a);
var b = Number.parseFloat("hello"); // NaN
document.write(b);
var c = Number.parseFloat("34hello"); // 34
document.write(c);

parseInt() : Перетворює рядок у ціле число. наприклад:

var a = Number.parseInt("34.90"); // 34
document.write(a);
var b = Number.parseInt("hello"); // NaN
document.write(b);
var c = Number.parseInt("25hello"); // 25
document.write(c);

toFixed() : Залишає в числі з плаваючою крапкою певну кількість знаків у дробовій частині. наприклад:

var a = 10 / 1.44;
document.write("До метода toFixed(): " + a + "<br/>");
a = a.toFixed(2); // залишаємо два знака після коми
document.write("Після метода toFixed(): " + a + "<br/>");

Результатбраузера:

До метода toFixed(): 6.944444444444445

Після методу toFixed (): 6.94


Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader