JavaScript виконання коду JavaScript підключення зовнішнього файлу JavaScript console.log JavaScript змінні і константи JavaScript типи даних JavaScript операції зі змінними JavaScript перетворення даних JavaScript масиви JavaScript умовні конструкції JavaScript цикли JavaScript функції JavaScript область видимості змінних JavaScript замикання і функції IIFE JavaScript Паттерн Модуль JavaScript рекурсивні функції JavaScript перевизначення функцій JavaScript hoisting JavaScript передача параметрів за значенням і за посиланням JavaScript стрілочні функції JavaScript ООП Object JavaScript ООП вкладені об'єкти і масиви в об'єктах JavaScript ООП перевірка наявності і перебір методів і властивостей JavaScript ООП об'єкти у функціях JavaScript ООП конструктори об'єктів JavaScript ООП розширення об'єктів. prototype JavaScript ООП інкапсуляція JavaScript ООП Функція як об'єкт. Методи call і apply JavaScript ООП спадкування JavaScript ООП Ключове слово this JavaScript ООП Object destructuring JavaScript ООП класи JavaScript ООП Date. Робота з датами JavaScript Об'єкт Math. математичні операції JavaScript Об'єкт Array. Робота з масивами JavaScript ООП об'єкт Number JavaScript String JavaScript String Об'єкт RegExp. Регулярні вирази JavaScript String Регулярні вирази в методах String JavaScript String Синтаксис регулярних виразів JavaScript Робота з браузером і BOM JavaScript діалогові вікна JavaScript Історія браузера. об'єкт history JavaScript об'єкт location JavaScript об'єкт navigator JavaScript таймери JavaScript DOM Введення JavaScript DOM Об'єкт document. Пошук елементів JavaScript DOM Властивості об'єкта document JavaScript DOM Об'єкт Node. Навігація по DOM JavaScript DOM Створення, додавання і видалення елементів веб-сторінки JavaScript DOM Об'єкт Element. управління елементами JavaScript DOM Зміна стилю елементів JavaScript події. Введення в обробку подій. JavaScript події обробники JavaScript події. об'єкт Event JavaScript події. поширення подій JavaScript події миші JavaScript події клавіатури JavaScript FORMS. Форми і їх елементи JavaScript FORMS. Кнопки JavaScript FORMS. текстові поля JavaScript FORMS. Прапорці та перемикачі JavaScript FORMS. Список select JavaScript JSON JavaScript зберігання даних. cookie JavaScript зберігання даних. Web Storage JavaScript Collection. Ітератори JavaScript Collection. Генератори JavaScript Collection. Множина Set JavaScript Collection. Map JavaScript Collection. WeakSet і WeakMap JavaScript AJAX. XMLHttpRequest JavaScript AJAX. Відправка даних JavaScript AJAX. Promise в Ajax-запитах

JavaScript ООП вкладені об'єкти і масиви в об'єктах


Вкладені об'єкти і масиви в об'єктах

Одні об'єкти можуть містити в якості властивостей інші об'єкти. Наприклад, є об'єкт країни, у якій можна виділити ряд властивостей. Одна з цих властивостей може представляти столицю. Але у столиці ми також можемо виділити свої властивості, наприклад, назва, чисельність населення, рік заснування:

var country = {
 
  name: "Германія",
  language: "німецка",
  capital:{
   
    name: "Берлін",
    population: 3375000,
    year: 1237
  }
};
console.log("Столица: " + country.capital.name);        // Берлін
console.log("Население: " + country["capital"]["population"]); // 3375000
console.log("Год основания: " + country.capital["year"]);   // 1237

Для доступу до властивостей таких вкладених об'єктів ми можемо використовувати стандартну крапку:

country.capital.name

Або звертатися до них як до елементів масивів:

country["capital"]["population"]

Також допустимо змішаний вид звернення:

country.capital["year"]

Як властивості також можуть використовуватися масиви, в тому числі масиви інших об'єктів:

var country = {
 
  name: "Швейцарія",
  languages: ["німецка", "французька", "італійська"],
  capital:{
   
    name: "Берн",
    population: 126598
  },
  cities: [
    { name: "Цюрих", population: 378884},
    { name: "Женева", population: 188634},
    { name: "Базель", population: 164937}
  ]
};
 
// вивід всіх елементів із country.languages
document.write("<h3>Офіційні мови Швейцарії</h3>");

for(var i=0; i < country.languages.length; i++){
  document.write(country.languages[i] + "<br/>");
}
  
 
// вивід всіх елементів із country.cities
document.write("<h3>Міста Швейцарії</h3>");

for(var i=0; i < country.cities.length; i++){
  document.write(country.cities[i].name + "<br/>");
}

В об'єкті country є властивість languages , що містить масив рядків, а також властивість cities , що зберігає масив однотипних об'єктів.

З цими масивами ми можемо працювати також, як і з будь-якими іншими, наприклад, перебрати за допомогою циклу for .

При переборі масиву об'єктів кожен поточний елемент представлятиме окремий об'єкт, тому ми можемо звернутися до його властивостей і методів:

country.cities[i].name

В результаті браузер виведе вміст цих масивів.


Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader