JavaScript виконання коду JavaScript підключення зовнішнього файлу JavaScript console.log JavaScript змінні і константи JavaScript типи даних JavaScript операції зі змінними JavaScript перетворення даних JavaScript масиви JavaScript умовні конструкції JavaScript цикли JavaScript функції JavaScript область видимості змінних JavaScript замикання і функції IIFE JavaScript Паттерн Модуль JavaScript рекурсивні функції JavaScript перевизначення функцій JavaScript hoisting JavaScript передача параметрів за значенням і за посиланням JavaScript стрілочні функції JavaScript ООП Object JavaScript ООП вкладені об'єкти і масиви в об'єктах JavaScript ООП перевірка наявності і перебір методів і властивостей JavaScript ООП об'єкти у функціях JavaScript ООП конструктори об'єктів JavaScript ООП розширення об'єктів. prototype JavaScript ООП інкапсуляція JavaScript ООП Функція як об'єкт. Методи call і apply JavaScript ООП спадкування JavaScript ООП Ключове слово this JavaScript ООП Object destructuring JavaScript ООП класи JavaScript ООП Date. Робота з датами JavaScript Об'єкт Math. математичні операції JavaScript Об'єкт Array. Робота з масивами JavaScript ООП об'єкт Number JavaScript String JavaScript String Об'єкт RegExp. Регулярні вирази JavaScript String Регулярні вирази в методах String JavaScript String Синтаксис регулярних виразів JavaScript Робота з браузером і BOM JavaScript діалогові вікна JavaScript Історія браузера. об'єкт history JavaScript об'єкт location JavaScript об'єкт navigator JavaScript таймери JavaScript DOM Введення JavaScript DOM Об'єкт document. Пошук елементів JavaScript DOM Властивості об'єкта document JavaScript DOM Об'єкт Node. Навігація по DOM JavaScript DOM Створення, додавання і видалення елементів веб-сторінки JavaScript DOM Об'єкт Element. управління елементами JavaScript DOM Зміна стилю елементів JavaScript події. Введення в обробку подій. JavaScript події обробники JavaScript події. об'єкт Event JavaScript події. поширення подій JavaScript події миші JavaScript події клавіатури JavaScript FORMS. Форми і їх елементи JavaScript FORMS. Кнопки JavaScript FORMS. текстові поля JavaScript FORMS. Прапорці та перемикачі JavaScript FORMS. Список select JavaScript JSON JavaScript зберігання даних. cookie JavaScript зберігання даних. Web Storage JavaScript Collection. Ітератори JavaScript Collection. Генератори JavaScript Collection. Множина Set JavaScript Collection. Map JavaScript Collection. WeakSet і WeakMap JavaScript AJAX. XMLHttpRequest JavaScript AJAX. Відправка даних JavaScript AJAX. Promise в Ajax-запитах

JavaScript підключення зовнішнього файлу


Підключення зовнішнього файлу JavaScript

Ще один спосіб підключення коду JavaScript на веб-сторінку представляє винесення коду в зовнішні файли і їх підключення за допомогою тега <script>

Отже, в минулій темі ми створили html-сторінку index.html, яка знаходиться в каталозі app. Тепер створимо в цьому каталозі новий підкаталог. Назвемо його js . Він буде призначений для зберігання файлів з кодом javascript. У цьому підкаталозі створимо новий текстовий файл, який назвемо myscript.js . Файли з кодом javascript мають розширення .js .

Відкриємо файл myscript.js в текстовому редакторі і визначимо в ньому наступний код:

var date = new Date();    // отримуємо теперішню дату
var time = date.getHours();  // отримуємо теперішній час в годинах
if(time < 13)         // порівнюємо час з числом 13
  alert('Добрий ранок!');  // якщо час менше 13
else
  alert('Добрий вечір!');  // якщо час рівний 13 і більше

Для сумісності кодування сторінки index.html для файлу з кодом javascript також бажано встановлювати кодування utf-8 .

Тут вже більше виразів мови javascript. Перший вираз отримує поточну дату і привласнює її змінній date . За допомогою другої інструкції отримуємо час в годинах. Далі ми порівнюємо отриманий час з числом 13 і в залежності від результатів перевірки виводимо перше або друге повідомлення.

Тепер підключимо цей файл на веб-сторінку index.html :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
<title>JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h2>Перша программа на JavaScript</h2>
  <script src="js/myscript.js"></script>
</body>
</html>

Щоб підключити файл з кодом javascript на веб-сторінці, застосовується також тег <script> , у якого встановлюється атрибут src . Цей атрибут вказує на шлях до файлу скрипта. У нашому випадку використовується відносний шлях. Так як веб-сторінка знаходиться в одній папці з каталогом js , то в якості шляху ми можемо написати js / myscript.js .

Також треба враховувати, що за відкриваючим тегом script повинен обов'язково слідувати закриваючий тег </script>

І після відкриття файлу index.html в браузері відобразиться повідомлення.

На відміну від визначення коду javascript винесення його в зовнішні файли має ряд переваг:

 • Ми можемо повторно використовувати один і той же код на кількох веб-сторінках

 • Зовнішні файли javascript бразуер може кешувати, за рахунок цього при наступному зверненні до сторінки браузер знижує навантаження на сервер, а браузеру треба завантажити менший обсяг інформації

 • Код веб-сторінки стає "чистішим". Він містить тільки html-розмітку, а код поведінки зберігається в зовнішніх файлах. У підсумку можна відокремити роботу зі створення коду html-сторінки від написання коду javascript

Тому, як правило, краще використовувати код javascript в зовнішніх файлах, а не в прямих вставках на веб-сторінку за допомогою елемента script.


Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader