PHP 5 about PHP 5 старт PHP 5 установка PHP 5 синтаксис PHP 5 змінні PHP 5 echo і print PHP 5 типи даних PHP 5 strings PHP 5 константи PHP 5 оператори PHP 5 if...else...elseif PHP 5 switch PHP 5 цикл while PHP 5 for і foreach PHP 5 функції PHP 5 масиви PHP 5 сортування масивів PHP 5 superglobals PHP 5 форми input PHP 5 форми обробка PHP 5 форми - обов'язкові поля PHP 5 форми - перевірка електронної пошти і URL РНР 5 форми заповнення PHP 5 багатовимірні масиви PHP 5 час і дата PHP 5 include PHP 5 файли обробка PHP 5 файли Open/Read/Close PHP 5 файли створення / запис PHP 5 файли завантаження PHP MySQL бази даних PHP MySQL Підключення PHP MySQL Створення бази даних PHP MySQL Створення таблиці PHP MySQL вставка даних PHP MySQL Отримання ідентифікатора останнього доданого запису PHP MySQL вставка кількох записів PHP MySQL Підготовлені вирази PHP MySQL відображення даних з таблиці PHP MySQL Видалення даних PHP MySQL оновлення даних PHP MySQL обмежити вибірку даних PHP регулярні вирази 1 PHP регулярні вирази 2 PHP регулярні вирази 3 PHP регулярні вирази 4 PHP ООП PHP ООП class PHP ООП модифікатори доступу PHP ООП extends PHP ООП статичні методи і властивості, константи PHP ООП abstract PHP ООП interface PHP альтернативний синтаксис керуючих конструкцій

PHP 5 цикл while


PHP цикл виконує блок коду, поки умова є істинною ( true ).


PHP цикли

Часто, коли ви пишете код, ви хочете, той же блок коду, запустити знову і знову в рядку. Замість того щоб додавати кілька майже однакових кодових рядків в сценарії, ми можемо використовувати цикли для виконання завдання.

У PHP ми маємо такі оператори зациклення:

 • while - цикл проходить через блок коду, поки задана умова істинна
 • do...while - цикл проходить через блок коду один раз, а потім повторює цикл до тих пір, поки задана умова істинна
 • for - цикл проходить через блок коду задане число раз
 • foreach - цикл проходить через блок коду для кожного елемента в масиві

PHP цикл while

while цикл виконує блок коду, поки задана умова є істинна.

<?php

$x = 1;

while ($x <= 5) {    #  спочатку виконуємо цикл поки $x <= 5
  echo "The number is: $x <br>";
  $x++;
}

/*
# RESULT:

The number is: 1
The number is: 2
The number is: 3
The number is: 4
The number is: 5

*/

?>

PHP цикл do...while

do...while - цикл проходить через блок коду один раз, а потім повторює цикл до тих пір, поки задана умова істинна

<?php

$x = 1;   #  присвоюємо значення змінній

do {  #  спочатку виконуємо цикл
  echo "The number is: $x <br>";
  $x++;
} while ($x <= 5);  #  потім виконуємо цикл поки $x <= 5

/*
# RESULT:

The number is: 1
The number is: 2
The number is: 3
The number is: 4
The number is: 5

*/

?>
<?php

$x = 6;

do {  #  спочатку виконуємо цикл
  echo "The number is: $x <br>";
  $x++;
} while ($x <= 5); #  провіряємо умову виконання циклу

#  RESULT:
#  The number is: 6

?>

Цикл for і foreach буде пояснено в наступному розділі.


Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader