PHP 5 about PHP 5 старт PHP 5 установка PHP 5 синтаксис PHP 5 змінні PHP 5 echo і print PHP 5 типи даних PHP 5 strings PHP 5 константи PHP 5 оператори PHP 5 if...else...elseif PHP 5 switch PHP 5 цикл while PHP 5 for і foreach PHP 5 функції PHP 5 масиви PHP 5 сортування масивів PHP 5 superglobals PHP 5 форми input PHP 5 форми обробка PHP 5 форми - обов'язкові поля PHP 5 форми - перевірка електронної пошти і URL РНР 5 форми заповнення PHP 5 багатовимірні масиви PHP 5 час і дата PHP 5 include PHP 5 файли обробка PHP 5 файли Open/Read/Close PHP 5 файли створення / запис PHP 5 файли завантаження PHP MySQL бази даних PHP MySQL Підключення PHP MySQL Створення бази даних PHP MySQL Створення таблиці PHP MySQL вставка даних PHP MySQL Отримання ідентифікатора останнього доданого запису PHP MySQL вставка кількох записів PHP MySQL Підготовлені вирази PHP MySQL відображення даних з таблиці PHP MySQL Видалення даних PHP MySQL оновлення даних PHP MySQL обмежити вибірку даних PHP регулярні вирази 1 PHP регулярні вирази 2 PHP регулярні вирази 3 PHP регулярні вирази 4 PHP ООП PHP ООП class PHP ООП модифікатори доступу PHP ООП extends PHP ООП статичні методи і властивості, константи PHP ООП abstract PHP ООП interface PHP альтернативний синтаксис керуючих конструкцій

PHP 5 echo і print


echo 'hello'; - метод працює трохи швидше, ніж print 'hello';

<?php
#  відображення тексту з допомогою методу echo
echo "<h2>PHP 5 test message</h2>";
echo "Hello world!<br>";
echo "This ", "string ", "was ", "made ", "with multiple parameters.<br>";
echo "This " . "string " . "was " . "made " . "with multiple parameters.<br>";
?>
<?php

$text1 = "Learn PHP";
$text2 = "example";
$a = 11;
$b = 44;

echo "<h1>" . $text1 . "</h1>";       #  <h1>Learn PHP</h1>
echo "Study PHP from $text2<br>";      #  Study PHP from example
echo "Study PHP from ${text2}<br>";     #  Study PHP from example
echo "Study PHP from " . $text2 . "<br>";  #  Study PHP from example
echo 'Study PHP from ' . $text2 . '<br>';  #  Study PHP from example
echo 'Study PHP from $text2' . '<br>';   #  Study PHP from $text2
echo $a + $b;                #  55

?>
<?php
print "<h2>PHP5!</h2>";       #  <h2>PHP5!</h2>
print "Hello world!<br>";      #  Hello world!<br>
?>
<?php
$text1 = "PHP";
$text2 = " lessons";
$a = 15;
$b = 14;

print "<h2>" . $text1 . "</h2>";      #  <h2>PHP</h2>
print "Study PHP " . $text2 . "<br>";    #  Study PHP lessons <br>
print $a + $b;               #  29
?>

Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader