PHP 5 about PHP 5 старт PHP 5 установка PHP 5 синтаксис PHP 5 змінні PHP 5 echo і print PHP 5 типи даних PHP 5 strings PHP 5 константи PHP 5 оператори PHP 5 if...else...elseif PHP 5 switch PHP 5 цикл while PHP 5 for і foreach PHP 5 функції PHP 5 масиви PHP 5 сортування масивів PHP 5 superglobals PHP 5 форми input PHP 5 форми обробка PHP 5 форми - обов'язкові поля PHP 5 форми - перевірка електронної пошти і URL РНР 5 форми заповнення PHP 5 багатовимірні масиви PHP 5 час і дата PHP 5 include PHP 5 файли обробка PHP 5 файли Open/Read/Close PHP 5 файли створення / запис PHP 5 файли завантаження PHP MySQL бази даних PHP MySQL Підключення PHP MySQL Створення бази даних PHP MySQL Створення таблиці PHP MySQL вставка даних PHP MySQL Отримання ідентифікатора останнього доданого запису PHP MySQL вставка кількох записів PHP MySQL Підготовлені вирази PHP MySQL відображення даних з таблиці PHP MySQL Видалення даних PHP MySQL оновлення даних PHP MySQL обмежити вибірку даних PHP регулярні вирази 1 PHP регулярні вирази 2 PHP регулярні вирази 3 PHP регулярні вирази 4 PHP ООП PHP ООП class PHP ООП модифікатори доступу PHP ООП extends PHP ООП статичні методи і властивості, константи PHP ООП abstract PHP ООП interface PHP альтернативний синтаксис керуючих конструкцій

PHP 5 файли обробка


Обробка файлів є важливою частиною будь-якого веб-додатка. Вам часто потрібно відкрити і обробити файл для виконання різних завдань.


PHP маніпулювання файлами

PHP має кілька функцій для створення, читання, завантаження і редагування файлів.

Будьте обережні при маніпуляціях з файлами!

При маніпуляціях з файлами ви повинні бути дуже обережні.

Ви можете зробити багато шкоди, якщо ви робите щось неправильно. Загальні помилки: редагування неправильного файла, заповнювання жорсткого диска даними з сміттям, і видалення вмісту файлу випадково.


PHP readfile() функція

readfile() функція читає файл і записує його у вихідний буфер.

Припустимо, у нас є текстовий файл з ім'ям webdictionary.txt , що зберігається на сервері, який виглядає наступним чином:

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML
CSS = Cascading Style Sheets
HTML = Hyper Text Markup Language
PHP = PHP Hypertext Preprocessor
SQL = Structured Query Language
SVG = Scalable Vector Graphics
XML = EXtensible Markup Language

PHP код, для того щоб прочитати файл і записати його в вихідний буфер наступним чином ( readfile() функція повертає число прочитаних байт на успіх ):

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo readfile("webdictionary.txt");
?>

</body>
</html>

<!--
RESULT:

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML CSS = Cascading Style Sheets HTML = Hyper Text Markup Language PHP = PHP Hypertext Preprocessor SQL = Structured Query Language SVG = Scalable Vector Graphics XML = EXtensible Markup Language236 

-->

readfile() функція корисна, якщо все, що вам потрібно зробити, це відкрити файл і прочитати його вміст.

Наступні глави навчать вас більше про обробку файлів.


Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader