PHP 5 about PHP 5 старт PHP 5 установка PHP 5 синтаксис PHP 5 змінні PHP 5 echo і print PHP 5 типи даних PHP 5 strings PHP 5 константи PHP 5 оператори PHP 5 if...else...elseif PHP 5 switch PHP 5 цикл while PHP 5 for і foreach PHP 5 функції PHP 5 масиви PHP 5 сортування масивів PHP 5 superglobals PHP 5 форми input PHP 5 форми обробка PHP 5 форми - обов'язкові поля PHP 5 форми - перевірка електронної пошти і URL РНР 5 форми заповнення PHP 5 багатовимірні масиви PHP 5 час і дата PHP 5 include PHP 5 файли обробка PHP 5 файли Open/Read/Close PHP 5 файли створення / запис PHP 5 файли завантаження PHP MySQL бази даних PHP MySQL Підключення PHP MySQL Створення бази даних PHP MySQL Створення таблиці PHP MySQL вставка даних PHP MySQL Отримання ідентифікатора останнього доданого запису PHP MySQL вставка кількох записів PHP MySQL Підготовлені вирази PHP MySQL відображення даних з таблиці PHP MySQL Видалення даних PHP MySQL оновлення даних PHP MySQL обмежити вибірку даних PHP регулярні вирази 1 PHP регулярні вирази 2 PHP регулярні вирази 3 PHP регулярні вирази 4 PHP ООП PHP ООП class PHP ООП модифікатори доступу PHP ООП extends PHP ООП статичні методи і властивості, константи PHP ООП abstract PHP ООП interface PHP альтернативний синтаксис керуючих конструкцій

PHP 5 файли Open/Read/Close


У цьому розділі ми навчимо вас, як відкрити, прочитати і закрити файл на сервері.


PHP відкрити файл - fopen()

Кращий метод для відкриття файлів є з fopen() функцією. Ця функція дає вам більше можливостей , ніж readfile() функції.

Ми будемо використовувати текстовий файл, webdictionary.txt , під час занять:

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML
CSS = Cascading Style Sheets
HTML = Hyper Text Markup Language
PHP = PHP Hypertext Preprocessor
SQL = Structured Query Language
SVG = Scalable Vector Graphics
XML = EXtensible Markup Language

Перший параметр fopen() містить ім'я файлу, який повинен бути відкритий, а другий параметр вказує , в якому режимі повинен бути відкритий файл. Наступний приклад також генерує повідомлення, якщо функція  fopen() не може відкрити вказаний файл:

<?php
$myfile = fopen("webdictionary.txt", "r") or die("Unable to open file!");
echo fread($myfile,filesize("webdictionary.txt"));
fclose($myfile);
?>

Порада: fread() і fclose() функції будуть пояснені нижче.

Файл може бути відкритий в одному з наступних режимів:

Режими

Опис

r

Open a file for read only . Покажчик файлу починається з початку файлу

w

Open a file for write only. Стирає вміст файлу або створює новий файл, якщо він не існує. Покажчик файлу починається з початку файлу

a

Open a file for write only .Існуючі дані у файлі зберігаються. Покажчик файлу починається в кінці файлу. Створює новий файл, якщо файл не існує.

x

Creates a new file for write only . Повертає FALSE та помилку, якщо файл вже існує.

r+

Open a file for read/write . Покажчик файлу починається з початку файлу.

w+

Open a file for read/write . Стирає вміст файлу або створює новий файл, якщо він не існує. Покажчик файлу починається з початку файлу.

a+

Open a file for read/write . Існуючі дані у файлі зберігаються. Покажчик файлу починається в кінці файлу. Створює новий файл, якщо файл не існує

x+

Creates a new file for read/write . Повертає FALSE та помилку, якщо файл вже існує


PHP читаємо файл - fread()  

fread() функція зчитує відкритий файл.

Перший параметр fread() містить ім'я файлу для читання і другий параметр визначає максимальне число байт для читання.

Наступний код PHP зчитує файл webdictionary.txt до кінця:

fread($myfile,filesize("webdictionary.txt"));

PHP закриваємо файл - fclose ()

fclose() функція використовується, щоб закрити відкритий файл.

Це хороша практика програмування, щоб закрити всі файли після того, як ви закінчили роботу з ними. Відкриті файли на вашому сервері займають ресурси!

fclose() потрібне ім'я файлу (або змінної , яка містить ім'я файлу) , якщо ми хочемо його закрити: 

<?php
$myfile = fopen("webdictionary.txt", "r");
// якийсь код для виконання....
fclose($myfile);
?>

PHP читаємо єдину строку - fgets ()

fgets() функція використовується для читання одого рядку з файлу.

Приклад нижче виводить перший рядок файлу webdictionary.txt :

<?php
$myfile = fopen("webdictionary.txt", "r") or die("Unable to open file!");
echo fgets($myfile);   //   AJAX = Asynchronous JavaScript and XML 
fclose($myfile);
?>

Примітка: Після виклику до fgets() функції, покажчик файлу переміщується на наступний рядок.


PHP перевіряє кінець файлу - feof ()

У feof() функції перевіряється,  чи кінець файлу ( End-Of-File )  досягнуто.

feof() функція корисна для циклу з даними невідомої довжини.

У наведеному нижче прикладі зчитується webdictionary.txt файл, він зчитуться строка за строкою, доки кінця файлу не буде досягнуто:

<?php
$myfile = fopen("webdictionary.txt", "r") or die("Unable to open file!");
// Output one line until end-of-file
while(!feof($myfile)) {
  echo fgets($myfile) . "<br>";
}
fclose($myfile);
?>

PHP читання одного символу - fgetc ()

fgetc() функція використовується для читання одного символу з файлу.

Наведений нижче приклад читає webdictionary.txt символ файлу за символом, поки кінця файлу не буде досягнуто:

<?php
$myfile = fopen("webdictionary.txt", "r") or die("Unable to open file!");
// Output one character until end-of-file
while(!feof($myfile)) {
  echo fgetc($myfile);
}
fclose($myfile);
?>

Примітка: Після виклику fgetc() функції, покажчик файлу переміщується до наступного символу.


Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader