PHP 5 about PHP 5 старт PHP 5 установка PHP 5 синтаксис PHP 5 змінні PHP 5 echo і print PHP 5 типи даних PHP 5 strings PHP 5 константи PHP 5 оператори PHP 5 if...else...elseif PHP 5 switch PHP 5 цикл while PHP 5 for і foreach PHP 5 функції PHP 5 масиви PHP 5 сортування масивів PHP 5 superglobals PHP 5 форми input PHP 5 форми обробка PHP 5 форми - обов'язкові поля PHP 5 форми - перевірка електронної пошти і URL РНР 5 форми заповнення PHP 5 багатовимірні масиви PHP 5 час і дата PHP 5 include PHP 5 файли обробка PHP 5 файли Open/Read/Close PHP 5 файли створення / запис PHP 5 файли завантаження PHP MySQL бази даних PHP MySQL Підключення PHP MySQL Створення бази даних PHP MySQL Створення таблиці PHP MySQL вставка даних PHP MySQL Отримання ідентифікатора останнього доданого запису PHP MySQL вставка кількох записів PHP MySQL Підготовлені вирази PHP MySQL відображення даних з таблиці PHP MySQL Видалення даних PHP MySQL оновлення даних PHP MySQL обмежити вибірку даних PHP регулярні вирази 1 PHP регулярні вирази 2 PHP регулярні вирази 3 PHP регулярні вирази 4 PHP ООП PHP ООП class PHP ООП модифікатори доступу PHP ООП extends PHP ООП статичні методи і властивості, константи PHP ООП abstract PHP ООП interface PHP альтернативний синтаксис керуючих конструкцій

PHP 5 форми - обов'язкові поля


У цьому розділі показано, як зробити поля вводу з провіркою і створювати повідомлення про помилки, якщо це необхідно.


PHP - поля обов'язкові для заповнення

З таблиці правил перевірки на попередній сторінці, ми бачимо, що name, email, та поля gender обов'язкові для заповнення. Ці поля не можуть бути порожніми і повинні бути заповнені в HTML формі.

Поле Правила валідації
Name Required. + має містити тільки символи і пробіли
E-mail Required. + має містити тільки валідні email ( з @ і . )
Website Optional. містить валідний URL
Comment Optional. поле вводу для тексту ( textarea )
Gender Required. має містити тільки одне значення

У попередньому розділі, всі поля введення були необов'язковими.  

У наступному коді ми додали деякі нові змінні: $nameErr , $emailErr , $genderErr і $websiteErr . Ці змінні для помилок будуть тримати повідомлення про помилки для необхідних полів. Ми також додали if else умову для кожної змінної $_POST . Це перевіряє, є чи змінна $_POST порожньою ( з PHP empty() функції ). Якщо він порожній, повідомлення про помилку зберігається в різних змінних помилок, і якщо він не порожній, він відправляє введені користувачем дані через функцію test_input() :

<!DOCTYPE HTML> 
<html>
<head>
<style>
.error {color: #FF0000;}
</style>
</head>
<body> 

<?php
// define variables and set to empty values
$nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
$name = $email = $gender = $comment = $website = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
 if (empty($_POST["name"])) {
  $nameErr = "Name is required";
 } else {
  $name = test_input($_POST["name"]);
 }
 
 if (empty($_POST["email"])) {
  $emailErr = "Email is required";
 } else {
  $email = test_input($_POST["email"]);
 }
  
 if (empty($_POST["website"])) {
  $website = "";
 } else {
  $website = test_input($_POST["website"]);
 }

 if (empty($_POST["comment"])) {
  $comment = "";
 } else {
  $comment = test_input($_POST["comment"]);
 }

 if (empty($_POST["gender"])) {
  $genderErr = "Gender is required";
 } else {
  $gender = test_input($_POST["gender"]);
 }
}

function test_input($data) {
 $data = trim($data);
 $data = stripslashes($data);
 $data = htmlspecialchars($data);
 return $data;
}
?>

<h2>PHP Form Validation Example</h2>
<p><span class="error">* required field</span></p>
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>"> 
 Name: <input type="text" name="name">
 <span class="error">* <?php echo $nameErr;?></span>
 <br><br>
 E-mail: <input type="text" name="email">
 <span class="error">* <?php echo $emailErr;?></span>
 <br><br>
 Website: <input type="text" name="website">
 <span class="error"><?php echo $websiteErr;?></span>
 <br><br>
 Comment: <textarea name="comment" rows="5" cols="40"></textarea>
 <br><br>
 Gender:
 <input type="radio" name="gender" value="female">Female
 <input type="radio" name="gender" value="male">Male
 <input type="radio" name="gender" value="other">Other
 <span class="error">* <?php echo $genderErr;?></span>
 <br><br>
 <input type="submit" name="submit" value="Submit"> 
</form>

<?php
echo "<h2>Your Input:</h2>";
echo $name;
echo "<br>";
echo $email;
echo "<br>";
echo $website;
echo "<br>";
echo $comment;
echo "<br>";
echo $gender;
?>

</body>
</html>

Наступним кроком є ​​перевірка вхідних даних, тобто ( чи є в полі ім'я, чи може містити тільки букви і пробіли і так далі ).


Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader