PHP 5 about PHP 5 старт PHP 5 установка PHP 5 синтаксис PHP 5 змінні PHP 5 echo і print PHP 5 типи даних PHP 5 strings PHP 5 константи PHP 5 оператори PHP 5 if...else...elseif PHP 5 switch PHP 5 цикл while PHP 5 for і foreach PHP 5 функції PHP 5 масиви PHP 5 сортування масивів PHP 5 superglobals PHP 5 форми input PHP 5 форми обробка PHP 5 форми - обов'язкові поля PHP 5 форми - перевірка електронної пошти і URL РНР 5 форми заповнення PHP 5 багатовимірні масиви PHP 5 час і дата PHP 5 include PHP 5 файли обробка PHP 5 файли Open/Read/Close PHP 5 файли створення / запис PHP 5 файли завантаження PHP MySQL бази даних PHP MySQL Підключення PHP MySQL Створення бази даних PHP MySQL Створення таблиці PHP MySQL вставка даних PHP MySQL Отримання ідентифікатора останнього доданого запису PHP MySQL вставка кількох записів PHP MySQL Підготовлені вирази PHP MySQL відображення даних з таблиці PHP MySQL Видалення даних PHP MySQL оновлення даних PHP MySQL обмежити вибірку даних PHP регулярні вирази 1 PHP регулярні вирази 2 PHP регулярні вирази 3 PHP регулярні вирази 4 PHP ООП PHP ООП class PHP ООП модифікатори доступу PHP ООП extends PHP ООП статичні методи і властивості, константи PHP ООП abstract PHP ООП interface PHP альтернативний синтаксис керуючих конструкцій

PHP 5 if...else...elseif


Умовні оператори використовуються для виконання різних дій, заснованих на різних умовах.


PHP умовні оператори

Дуже часто, коли ви пишете код, ви хочете, щоб виконувати різні дії для різних умов. Ви можете використовувати умовні оператори коду, щоб зробити це.

У PHP ми маємо такі умовні оператори:

 • if оператор - виконує код, якщо одна умова істинна
 • if...else оператор - виконує деякий код, якщо умова істинна, і інший код, якщо це умова помилкова
 • if...elseif...else оператор - виконує різні коди для більш ніж двох умов
 • switch оператор - вибирає один з багатьох блоків коду, який буде виконаний

PHP оператор if

if оператор виконує код , якщо одна умова істинна.

синтаксис

if (condition) {
// code to be executed if condition is true;
}

У наведеному нижче прикладі виведе HELLO якщо поточний час менший, ніж 12:

<?php
$t = date("H");

if ($t < "12") {
  echo "HELLO!";
}
?>

PHP оператор if...else

if...else оператор виконує деякий код, якщо умова істинна, і інший код, якщо ця умова помилкова.

синтаксис

if (condition) {
  // code to be executed if condition is true;
} else {
  // code to be executed if condition is false;
}

У наведеному нижче прикладі виведе 'Добрий день!' якщо поточний час менше, ніж 20, і 'На добраніч!' в іншому випадку:

<?php
$t = date("H");

if ($t < "20") {
  echo "Добрий день!";
} else {
  echo "На добраніч!";
}
?>

PHP оператор if...elseif...else

if...elseif...else оператор виконує різні коди для більш ніж двох умов.

синтаксис

if (condition) {
   // code to be executed if this condition is true;
} elseif (condition) {
   // code to be executed if this condition is true;
} else {
   // code to be executed if all conditions are false;
}

У наведеному нижче прикладі результат буде "Have a good morning!" якщо поточний час менше, ніж 10, і "Have a good day!" якщо поточний час менше, ніж 20. В іншому випадку він буде видавати "Have a good night!":

<?php
$t = date("H");

if ($t < "10") {
  echo "Have a good morning!";
} elseif ($t < "20") {
  echo "Have a good day!";
} else {
  echo "Have a good night!";
}
?>

PHP оператор switch

switch оператор буде розглянуто в наступному розділі.


Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader