PHP 5 about PHP 5 старт PHP 5 установка PHP 5 синтаксис PHP 5 змінні PHP 5 echo і print PHP 5 типи даних PHP 5 strings PHP 5 константи PHP 5 оператори PHP 5 if...else...elseif PHP 5 switch PHP 5 цикл while PHP 5 for і foreach PHP 5 функції PHP 5 масиви PHP 5 сортування масивів PHP 5 superglobals PHP 5 форми input PHP 5 форми обробка PHP 5 форми - обов'язкові поля PHP 5 форми - перевірка електронної пошти і URL РНР 5 форми заповнення PHP 5 багатовимірні масиви PHP 5 час і дата PHP 5 include PHP 5 файли обробка PHP 5 файли Open/Read/Close PHP 5 файли створення / запис PHP 5 файли завантаження PHP MySQL бази даних PHP MySQL Підключення PHP MySQL Створення бази даних PHP MySQL Створення таблиці PHP MySQL вставка даних PHP MySQL Отримання ідентифікатора останнього доданого запису PHP MySQL вставка кількох записів PHP MySQL Підготовлені вирази PHP MySQL відображення даних з таблиці PHP MySQL Видалення даних PHP MySQL оновлення даних PHP MySQL обмежити вибірку даних PHP регулярні вирази 1 PHP регулярні вирази 2 PHP регулярні вирази 3 PHP регулярні вирази 4 PHP ООП PHP ООП class PHP ООП модифікатори доступу PHP ООП extends PHP ООП статичні методи і властивості, константи PHP ООП abstract PHP ООП interface PHP альтернативний синтаксис керуючих конструкцій

PHP 5 include


include ( або require оператор ) приймає весь текст / код / код, який існує в зазначеному файлі і копіює його в файл, який використовує include вираз.

Підключення файлів дуже корисне, якщо ви хочете включити той же PHP, HTML або текст на декількох сторінках веб-сайту.


PHP include і require

Можна вставити вміст одного PHP-файлу в інший PHP файл ( перед тим як сервер виконує його ), з include і require .

include і require ідентичні, за винятком відображення помилок:

  • require покаже фатальну помилку ( E_COMPILE_ERROR ) і зупинить скрипт
  • include покаже тільки попередження ( E_WARNING ) і скрипт працюватиме

Отже, якщо ви хочете виконувати код і показувати користувачам результат, навіть якщо підключений файл відсутній, використовуйте include заяву. В іншому випадку, в разі каркасного, CMS, або складного кодування PHP додатків, завжди використовуйте  require для включення ключового файлу для потоку виконання. Це допоможе уникнути шкоди для безпеки і цілісності вашого коду, якщо раптом один ключовий файл випадково пропаде, тоді скрипт зупинить свою роботу.

У тому числі підключення файлів економить багато роботи. Це означає, що ви можете створити стандартний заголовок, колонтитул, або файл меню для всіх ваших веб-сторінок. Потім, коли заголовок повинен бути оновлений, ви можете оновити тільки заголовок файла який підключається .

include 'filename.php';

або

require 'filename.php';

PHP include приклад

Припустимо, у нас є стандартний файл колонтитула під назвою footer.php , який виглядає наступним чином:

<?php
echo "<p>Copyright &copy; 2019-" . date("Y") . " site4study.com</p>";
?>

Щоб включити файл колонтитула в сторінці, використовуйте include оператор:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Welcome to my home page!</h1>
<p>Some text.</p>
<p>Some more text.</p>

<?php include 'footer.php';?>

</body>
</html>

Припустимо, у нас є стандартний файл меню під назвою menu.php :

<?php
echo '<a href="/default.php">Home</a> -
<a href="/html/default.php">HTML Tutorial</a> -
<a href="/css/default.php">CSS Tutorial</a> -
<a href="/js/default.php">JavaScript Tutorial</a> -
<a href="default.php">PHP Tutorial</a>';
?>

Всі сторінки на веб-сайті використовують цей файл меню. Ось як це можна зробити ( ми використовуємо <div> елемент так, щоб меню  легко стилізувати за допомогою CSS ):

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<div class="menu">
<?php include 'menu.php';?>
</div>

<h1>Welcome to my home page!</h1>
<p>Some text.</p>
<p>Some more text.</p>

</body>
</html>

Припустимо, у нас є файл з ім'ям vars.php , і визначені деякі змінні:

<?php
$color='red';
$car='BMW';
?>

Тоді, якщо ми включаємо файл vars.php , змінні можуть бути використані в файлі:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Welcome to my home page!</h1>
<?php include 'vars.php';
echo "I have a $color $car."; //   I have a red BMW. 
?>

</body>
</html>

PHP include vs. require

require також використовується для включення файлу в код PHP.

Однак, є одна велика різниця між include і require ; якщо файл підключений через include і PHP не може знайти його, скрипт продовжить виконання :

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Welcome to my home page!</h1>

<?php include 'noFileExists.php';   // файл не існує

echo "I have a $color $car.";   //   I have a . 
?>

</body>
</html>

Якщо ми зробимо той же приклад , використовуючи require , скрипт не буде виконано, так як виконання скрипта завершується після того , як require оператор повернув фатальну помилку:

<html>
<body>

<h1>Welcome to my home page!</h1>

<?php require 'noFileExists.php';   // error file not found

echo "I have a $color $car.";
?>

</body>
</html> 

Використовуйте , require коли потрібно підключити файл, з повідомленням про помилки.

Використовуйте, include коли не потрібно провіряти файл на помилки, і додаток повинен працювати, якщо файл не знайдений.

Є ще такі методи include_once і require_once вони відрізняються тим що коли ви спробуєте підключити два однакові файли, тоді підключиться тільки один файл з кількох однакових!


Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader