PHP 5 about PHP 5 старт PHP 5 установка PHP 5 синтаксис PHP 5 змінні PHP 5 echo і print PHP 5 типи даних PHP 5 strings PHP 5 константи PHP 5 оператори PHP 5 if...else...elseif PHP 5 switch PHP 5 цикл while PHP 5 for і foreach PHP 5 функції PHP 5 масиви PHP 5 сортування масивів PHP 5 superglobals PHP 5 форми input PHP 5 форми обробка PHP 5 форми - обов'язкові поля PHP 5 форми - перевірка електронної пошти і URL РНР 5 форми заповнення PHP 5 багатовимірні масиви PHP 5 час і дата PHP 5 include PHP 5 файли обробка PHP 5 файли Open/Read/Close PHP 5 файли створення / запис PHP 5 файли завантаження PHP MySQL бази даних PHP MySQL Підключення PHP MySQL Створення бази даних PHP MySQL Створення таблиці PHP MySQL вставка даних PHP MySQL Отримання ідентифікатора останнього доданого запису PHP MySQL вставка кількох записів PHP MySQL Підготовлені вирази PHP MySQL відображення даних з таблиці PHP MySQL Видалення даних PHP MySQL оновлення даних PHP MySQL обмежити вибірку даних PHP регулярні вирази 1 PHP регулярні вирази 2 PHP регулярні вирази 3 PHP регулярні вирази 4 PHP ООП PHP ООП class PHP ООП модифікатори доступу PHP ООП extends PHP ООП статичні методи і властивості, константи PHP ООП abstract PHP ООП interface PHP альтернативний синтаксис керуючих конструкцій

PHP 5 константи


Константи, як змінні, за винятком, що, як тільки вони визначені, вони не можуть бути змінені або не визначені.


PHP константи

Константа має ідентифікатор (ім'я) для простого значення. Значення не може бути змінене під час виконання скрипта.

Допустиме постійне ім'я починається з букви або символу підкреслення (це не знак $ перед ім'ям константи).

На відміну від змінних, константи є автоматично глобальними по всьому скрипту.


Створення PHP констант

Для того, щоб створити константу, використовуйте define() функцію.

Cинтаксис:

define(name, value, case-insensitive)

параметри:

 • name - Ім'я : Визначає ім'я константи
 • value - Значення : Визначає значення константи
 • case-insensitive - не чутливе до регістру : Визначає , чи повинне ім'я константи бути чутливе до регістру. За замовчуванням false

У наведеному нижче прикладі створює константу з урахуванням регістра імені:

<?php
define("HELLO", "Welcome to site!");  #  оголошення константи з іменем HELLO та значенням Welcome to site!
echo HELLO;               #    Welcome to site!
?>

У наведеному нижче прикладі створює константу з нечутливим до регістру імеменем:

<?php
define("HELLO", "Welcome to site!", true);  #  оголошення константи з іменем HELLO та значенням Welcome to site!
echo hello;                  #    Welcome to site!
?>

Константи є глобальними ( global )

Константи є автоматично глобальні і можуть бути використані по всьому скрипту.

Наведений нижче приклад використовує константу всередині функції, навіть якщо вона визначена поза функцією:

<?php
define("HELLO", "Welcome to site ... !");

function test() {
  echo HELLO;
}

test();  #  Welcome to site ... !
?>

Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader