PHP 5 about PHP 5 старт PHP 5 установка PHP 5 синтаксис PHP 5 змінні PHP 5 echo і print PHP 5 типи даних PHP 5 strings PHP 5 константи PHP 5 оператори PHP 5 if...else...elseif PHP 5 switch PHP 5 цикл while PHP 5 for і foreach PHP 5 функції PHP 5 масиви PHP 5 сортування масивів PHP 5 superglobals PHP 5 форми input PHP 5 форми обробка PHP 5 форми - обов'язкові поля PHP 5 форми - перевірка електронної пошти і URL РНР 5 форми заповнення PHP 5 багатовимірні масиви PHP 5 час і дата PHP 5 include PHP 5 файли обробка PHP 5 файли Open/Read/Close PHP 5 файли створення / запис PHP 5 файли завантаження PHP MySQL бази даних PHP MySQL Підключення PHP MySQL Створення бази даних PHP MySQL Створення таблиці PHP MySQL вставка даних PHP MySQL Отримання ідентифікатора останнього доданого запису PHP MySQL вставка кількох записів PHP MySQL Підготовлені вирази PHP MySQL відображення даних з таблиці PHP MySQL Видалення даних PHP MySQL оновлення даних PHP MySQL обмежити вибірку даних PHP регулярні вирази 1 PHP регулярні вирази 2 PHP регулярні вирази 3 PHP регулярні вирази 4 PHP ООП PHP ООП class PHP ООП модифікатори доступу PHP ООП extends PHP ООП статичні методи і властивості, константи PHP ООП abstract PHP ООП interface PHP альтернативний синтаксис керуючих конструкцій

PHP 5 масиви


Масив зберігає кілька значень в одній змінній:

<?php

$cars = array("Lamborghini", "BMW", "Toyota");
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . ".";

#  RESULT: I like Lamborghini, BMW and Toyota.

?>

Що таке масив?

Масив це спеціальна змінна, яка може містити більше одного значення одночасно.

Якщо у вас є список елементів (наприклад, список імен автомобілів), зберігання автомобілів в окремих змінних може виглядати наступним чином:

$cars1 = "Lamborghini";
$cars2 = "BMW";
$cars3 = "Toyota";

Однак, що якщо ви хочете перебрати автомобілі і знайти конкретний один? А якщо, у вас не три машини, а 300?

Рішення полягає в тому, щоб створити масив!

Масив може містити безліч значень під одним ім'ям, і ви можете отримати доступ до значень, звертаючись до номера індексу.


Створення масиву в PHP

У РНР array() функція використовується для створення масиву:

У PHP існує три типи масивів:

 • Індексовані масиви - масиви з числовим індексом
 • Асоціативні масиви - масиви з іменованими ключами
 • Багатовимірні масиви - масиви, що містять один або кілька масивів

PHP індексовані масиви

Є два способи створення індексних масивів:

Індекс може бути призначений автоматично (індекс завжди починається з 0 ), як це:

$cars = array("Lamborghini", "BMW", "Toyota");

або індекс може бути призначений вручну:

$cars[0] = "Lamborghini";
$cars[1] = "BMW";
$cars[2] = "Toyota";

У наступному прикладі створюється індексований масив з ім'ям $cars , додаємо три елементи до нього, а потім виводимо текст, що містить значення масиву :

<?php
$cars = array("Lamborghini", "BMW", "Toyota");
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . ".";
?>

PHP функція count() для визначення довжини масиву

count() функція повертає ( кількість елементів ) масиву:

<?php

$cars = array("Lamborghini", "BMW", "Toyota");

echo count($cars);   #  3    визначення кількості елементів масиву

?>

Прохід через індексний масив

Для перебору і відображення всіх значень індексованого масиву, можна використовувати цикл for , як це:

<?php

$cars = array("Lamborghini", "BMW", "Toyota");

$arrayLength = count($cars);  #  3  #  визначення кількості елементів масиву

for ($x = 0; $x < $arrayLength; $x++) {
  echo $cars[$x];     #  відображення значень масиву з індексом від 0 до 2
  echo "<br>";
}

/*
#RESULT:

Lamborghini
BMW
Toyota

*/

?>

PHP асоціативні масиви

Асоціативні масиви - це масиви, що використовують іменовані ключі, що привласнюються їм.

Є два способи створити асоціативний масив:

$ageArray = array("Andrew"=>"25", "John"=>"18", "Nick"=>"10");

або:

$ageArray['Andrew'] = "25";
$ageArray['John'] = "18";
$ageArray['Nick'] = "10";

Названі ключі можуть бути використані в скрипті:

<?php
$ageArray = array("Andrew" => "25", "John" => "18", "Nick" => "10");
echo "Andrew is " . $ageArray['Andrew'] . " years old.";
?>

Прохід через асоціативний масив

<?php

$ageArray = array('Andrew' => 25, 'John' => '18', 'Nick' => '10');

foreach ($ageArray as $key => $value) {
  echo 'Key = ' . $key . ', Value = ' . $value;
  echo '<br>';
}

/*
#RESULT:

Key = Andrew, Value = 25
Key = John, Value = 18
Key = Nick, Value = 10

*/

?>

<?php

# перший вид
$var = array('key' => 'value');   #  створить масив $var.
print_r($var); # Array ( ['key'] => 'value' )

# другий вид
$var[0] = 0;
$var[1] = 'Hello World';
$var['key'] = 'some string';
print_r($var); # Array ( [0] => 0 [1] => 'Hello World' ['key'] => 'some string' )

# третій вид
$var[] = 'high performance string';
$var[] = 12345;
$var[] = 123.50;
print_r($var); # Array ( [0] => 'high performance string' [2] => 12345 [3] => 123.50 )

# Четвертий вид (доступний з PHP 5.4)
$var = [ 'key1' => 'value1' ];
print_r($var);   # Array ( ['key1'] => 'value1' )


?>

PHP багатовимірні масиви

Багатовимірні масиви будуть пояснені в розширеному розділі PHP.


Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader