PHP 5 about PHP 5 старт PHP 5 установка PHP 5 синтаксис PHP 5 змінні PHP 5 echo і print PHP 5 типи даних PHP 5 strings PHP 5 константи PHP 5 оператори PHP 5 if...else...elseif PHP 5 switch PHP 5 цикл while PHP 5 for і foreach PHP 5 функції PHP 5 масиви PHP 5 сортування масивів PHP 5 superglobals PHP 5 форми input PHP 5 форми обробка PHP 5 форми - обов'язкові поля PHP 5 форми - перевірка електронної пошти і URL РНР 5 форми заповнення PHP 5 багатовимірні масиви PHP 5 час і дата PHP 5 include PHP 5 файли обробка PHP 5 файли Open/Read/Close PHP 5 файли створення / запис PHP 5 файли завантаження PHP MySQL бази даних PHP MySQL Підключення PHP MySQL Створення бази даних PHP MySQL Створення таблиці PHP MySQL вставка даних PHP MySQL Отримання ідентифікатора останнього доданого запису PHP MySQL вставка кількох записів PHP MySQL Підготовлені вирази PHP MySQL відображення даних з таблиці PHP MySQL Видалення даних PHP MySQL оновлення даних PHP MySQL обмежити вибірку даних PHP регулярні вирази 1 PHP регулярні вирази 2 PHP регулярні вирази 3 PHP регулярні вирази 4 PHP ООП PHP ООП class PHP ООП модифікатори доступу PHP ООП extends PHP ООП статичні методи і властивості, константи PHP ООП abstract PHP ООП interface PHP альтернативний синтаксис керуючих конструкцій

PHP 5 сортування масивів


Елементи в масиві можуть бути відсортовані в алфавітному або цифровому порядку за зменшенням або по зростанню.


PHP - функції для сортування масивів

У цьому розділі ми пройдемо наступні функції для сортування масивів в PHP:

 • sort() - сортування масивів в порядку зростання
 • rsort() - сортування масивів в порядку спадання
 • asort() - сортування асоціативних масивів в порядку зростання, за значенням
 • ksort() - сортування асоціативних масивів в порядку зростання, відповідно до ключа
 • arsort() - сортування асоціативних масивів в порядку спадання, відповідно до значення
 • krsort() - сортування асоціативних масивівв порядку спадання, відповідно до ключа

Сортування масиву в порядку зростання - sort()

Наступний приклад сортує елементи масиву $carsArray в алфавітному порядку за зростанням:

<?php

$carsArray = array('Toyota', 'Aston Martin', 'BMW');

sort($carsArray);  #  сортуємо масив по зростанню

$array_length = count($carsArray); #  зчитуємо розмір масиву

for ($x = 0; $x < $array_length; $x++) {
  echo $carsArray[$x];  #  відображаємо значення масиву
  echo '<br>';
}

/*
#RESULT:

Aston Martin
BMW
Toyota

*/

?>

Наступний приклад сортує елементи масиву $numbersArray в порядку зростання номерів:

<?php

$numbersArray = array(5, 9, 0, 2, 11, 90, -1);

sort($numbersArray);  #  сортуємо масив по зростанню

$array_length = count($numbersArray); #  зчитуємо розмір масиву

for ($x = 0; $x < $array_length; $x++) {
  echo $numbersArray[$x];  #  відображаємо значення масиву
  echo '<br>';
}


/*
#RESULT:

-1
0
2
5
9
11
90

*/

?>

Сортування масиву в порядку спадання - rsort()

Наступний приклад сортує елементи масиву $carsArray в алфавітному порядку спадання:

<?php

$carsArray = array('Toyota', 'Aston Martin', 'BMW');

rsort($carsArray);  #  сортуємо масив по спаданню

$array_length = count($carsArray); #  зчитуємо розмір масиву

for ($x = 0; $x < $array_length; $x++) {
  echo $carsArray[$x];  #  відображаємо значення масиву
  echo '<br>';
}

/*
#RESULT:

Toyota
BMW
Aston Martin

*/

?>

Наступний приклад сортує елементи масиву $numbersArray в порядку спадання номерів:

<?php

$numbersArray = array(5, 9, 0, 2, 11, 90, -1);
rsort($numbersArray);  #  сортуємо масив по спаданню
print_r($numbersArray);    #  відображаємо значення масиву

/*
#RESULT:

Array ( [0] => 90 [1] => 11 [2] => 9 [3] => 5 [4] => 2 [5] => 0 [6] => -1 )

*/

?>

Сортування асоціативного масиву в порядку зростання значення asort()

Наступний приклад сортує асоціативний масив в порядку зростання, у відповідності зі значенням:

<?php
$ageArray = array("Andrew" => "25", "John" => "18", "Nick" => "10");
asort($ageArray);  #  сортує асоціативний масив в порядку зростання значення value
print_r($ageArray);

/*
#RESULT:
Array ( [Nick] => 10 [John] => 18 [Andrew] => 25 )
*/

?>

Сортування асоціативного масиву в порядку зростання ключа ksort()

Наступний приклад перебирає асоціативний масив в порядку зростання, відповідно до ключа:

<?php
$ageArray = array("Andrew" => "25", "Nick" => "10", "John" => "18");
ksort($ageArray);  #  сортує асоціативний масив в порядку зростання ключа
print_r($ageArray);

/*
#RESULT:
Array ( [Andrew] => 25 [John] => 18 [Nick] => 10 )
*/

?>

Сортування асоціативного масиву в порядку спадання, відповідно до значення arsort()

Наступний приклад сортує асоціативний масив в порядку спадання, відповідно до значення:

<?php
$ageArray = array("Andrew" => "25", "Nick" => "10", "John" => "18");
arsort($ageArray);  #  сортує асоціативний масив в порядку зростання значення value
print_r($ageArray);

/*
#RESULT:
Array ( [Andrew] => 25 [John] => 18 [Nick] => 10 )
*/

?>

Сортування асоціативного масиву в порядку спадання, відповідно до ключа krsort()

Наступний приклад перебирає асоціативний масив в порядку спадання, відповідно до ключа:

<?php
$ageArray = array("Andrew" => "25", "Nick" => "10", "John" => "18");
krsort($ageArray);  #  сортує асоціативний масив в порядку зростання ключа
print_r($ageArray);

/*
#RESULT:
Array ( [Nick] => 10 [John] => 18 [Andrew] => 25 )
*/

?>

Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader