PHP 5 about PHP 5 старт PHP 5 установка PHP 5 синтаксис PHP 5 змінні PHP 5 echo і print PHP 5 типи даних PHP 5 strings PHP 5 константи PHP 5 оператори PHP 5 if...else...elseif PHP 5 switch PHP 5 цикл while PHP 5 for і foreach PHP 5 функції PHP 5 масиви PHP 5 сортування масивів PHP 5 superglobals PHP 5 форми input PHP 5 форми обробка PHP 5 форми - обов'язкові поля PHP 5 форми - перевірка електронної пошти і URL РНР 5 форми заповнення PHP 5 багатовимірні масиви PHP 5 час і дата PHP 5 include PHP 5 файли обробка PHP 5 файли Open/Read/Close PHP 5 файли створення / запис PHP 5 файли завантаження PHP MySQL бази даних PHP MySQL Підключення PHP MySQL Створення бази даних PHP MySQL Створення таблиці PHP MySQL вставка даних PHP MySQL Отримання ідентифікатора останнього доданого запису PHP MySQL вставка кількох записів PHP MySQL Підготовлені вирази PHP MySQL відображення даних з таблиці PHP MySQL Видалення даних PHP MySQL оновлення даних PHP MySQL обмежити вибірку даних PHP регулярні вирази 1 PHP регулярні вирази 2 PHP регулярні вирази 3 PHP регулярні вирази 4 PHP ООП PHP ООП class PHP ООП модифікатори доступу PHP ООП extends PHP ООП статичні методи і властивості, константи PHP ООП abstract PHP ООП interface PHP альтернативний синтаксис керуючих конструкцій

PHP 5 strings


Strings ( строка ) являє собою послідовність символів, як 'HELLO WORLD!' .


PHP String функції

У цьому розділі ми розглянемо деякі часто використовувані функції для маніпулювання строкою тексту.


Отримати довжину рядка

PHP strlen() функція повертає довжину рядка.

У наведеному нижче прикладі повертає довжину рядка "Hello World!" :

<?php
echo strlen("Hello world!");  # 12
?>

Підрахунок кількості слів у рядку

PHP str_word_count() функція підраховує кількість слів у рядку:

<?php
echo str_word_count("Hello world!");  #  2
?>

Реверс рядка

PHP strrev() функція перевертає рядок:

<?php
echo strrev("Hello world!");  # !dlrow olleH
?>

Пошук певного тексту в рядку

PHP strpos() функція шукає конкретний текст в рядку.

Якщо збіг знайдено, то функція повертає позицію символу першого матчу. Якщо збіг не знайдено, то він поверне FALSE.

У наведеному нижче прикладі для пошуку тексту "World" в рядку "Hello World!":

<?php
echo strpos("Hello World!", "World");  # 6
?>

Результат виконання коду вище: 6.

Перша позиція символу в рядку рівна 0.


Замінити текст в рядку

PHP str_replace() функція замінює деякі символи з деякими іншими символами в рядку.

У наведеному нижче прикладі замінює текст "World" на "Andrew":

<?php
echo str_replace("World", "Andrew", "Hello World!");   #  Hello Andrew!
?>

Вивід результату коду вище: Hello Andrew!


Повний список PHP функцій для роботи з строками

Для перегляду повного списку всіх строкових функцій, перейдіть на php.su


Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader