PHP 5 about PHP 5 старт PHP 5 установка PHP 5 синтаксис PHP 5 змінні PHP 5 echo і print PHP 5 типи даних PHP 5 strings PHP 5 константи PHP 5 оператори PHP 5 if...else...elseif PHP 5 switch PHP 5 цикл while PHP 5 for і foreach PHP 5 функції PHP 5 масиви PHP 5 сортування масивів PHP 5 superglobals PHP 5 форми input PHP 5 форми обробка PHP 5 форми - обов'язкові поля PHP 5 форми - перевірка електронної пошти і URL РНР 5 форми заповнення PHP 5 багатовимірні масиви PHP 5 час і дата PHP 5 include PHP 5 файли обробка PHP 5 файли Open/Read/Close PHP 5 файли створення / запис PHP 5 файли завантаження PHP MySQL бази даних PHP MySQL Підключення PHP MySQL Створення бази даних PHP MySQL Створення таблиці PHP MySQL вставка даних PHP MySQL Отримання ідентифікатора останнього доданого запису PHP MySQL вставка кількох записів PHP MySQL Підготовлені вирази PHP MySQL відображення даних з таблиці PHP MySQL Видалення даних PHP MySQL оновлення даних PHP MySQL обмежити вибірку даних PHP регулярні вирази 1 PHP регулярні вирази 2 PHP регулярні вирази 3 PHP регулярні вирази 4 PHP ООП PHP ООП class PHP ООП модифікатори доступу PHP ООП extends PHP ООП статичні методи і властивості, константи PHP ООП abstract PHP ООП interface PHP альтернативний синтаксис керуючих конструкцій

PHP 5 superglobals


Суперглобальні були введені в PHP 4.1.0, і вбудовані змінні, які завжди доступні у всіх областях.


PHP глобальні змінні - суперглобальні

Кілька визначених ключових змінних в PHP є суперглобальними, що означає, що вони завжди доступні, незалежно від місця і ви можете отримати до них доступ з будь-якої функції, класу або файлу без необхідності робити що-небудь.

РНР суперглобальні змінні:

 • $GLOBALS
 • $_SERVER
 • $_REQUEST
 • $_POST
 • $_GET
 • $_FILES
 • $_ENV
 • $_COOKIE
 • $_SESSION

Ця глава описує деякі суперглобальні змінні, а решту буде пояснено в наступних розділах.


PHP $GLOBALS

$GLOBALS це супер глобальна змінна, яка використовується для доступу до глобальних змінних з будь-якого місця в PHP скрипті ( також у функціях або методах ).

<?php
$a = 750;
$b = 250;

function add_global_value()
{
  $GLOBALS['c'] = $GLOBALS['a'] + $GLOBALS['b']; #  $c = $a + $b;
}

add_global_value();   #  $c = $a + $b;

echo $c;  #  1000

?>

У наведеному вище прикладі, так як $c змінна присутня в масиві $GLOBALS , вона також доступна поза функцією!


PHP $_SERVER

$_SERVER це супер глобальна змінна, яка містить інформацію про заголовки, шляхи та місця розташування скриптів.

У наведеному нижче прикладі показано, як використовувати деякі елементи в $_SERVER :

<?php

echo $_SERVER['PHP_SELF']; #  /test.loc/test.php
echo '<br>';
echo $_SERVER['SERVER_NAME'];  #  site4study.com
echo '<br>';
echo $_SERVER['HTTP_HOST'];  #  site4study.com
echo '<br>';
echo $_SERVER['HTTP_REFERER'];
echo '<br>';
echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
echo '<br>';
echo $_SERVER['SCRIPT_NAME'];

?>

Наступний приклад виведе всі параметри ключів і значень $_SERVER :

<?php
foreach ($_SERVER as $key => $value) {
  echo $key . ' => ' . $value . '<br>';
}
?>

У цій таблиці наведено найбільш важливі елементи, які можуть використовуватись всередині $_SERVER :

Element/Code Description
$_SERVER['PHP_SELF'] Повертає назву файла, поточного виконуваного скрипта
$_SERVER['GATEWAY_INTERFACE'] Повертає версію інтерфейсу Common Gateway Interface (CGI), який використовує сервер
$_SERVER['SERVER_ADDR'] Повертає IP-адресу хост-сервера
$_SERVER['SERVER_NAME'] Повертає ім'я хост-сервера (наприклад, site4study.com)
$_SERVER['SERVER_SOFTWARE'] Повертає рядок ідентифікації сервера (наприклад, Apache / 2.2.24)
$_SERVER['SERVER_PROTOCOL'] Повертає назву та версію інформаційного протоколу (наприклад, HTTP / 1.1)
$_SERVER['REQUEST_METHOD'] Повертає метод запиту, який використовується для доступу до сторінки (наприклад, POST)
$_SERVER['REQUEST_TIME'] Повертає мітку часу початку запиту (наприклад, 1465787440)
$_SERVER['QUERY_STRING'] Повертає рядок запиту, якщо доступ до сторінки здійснюється через рядок запиту
$_SERVER['HTTP_ACCEPT'] Повертає заголовок Accept з поточного запиту
$_SERVER['HTTP_ACCEPT_CHARSET'] Повертає заголовок Accept_Charset з поточного запиту (наприклад, utf-8, ISO-8859-1)
$_SERVER['HTTP_HOST'] Повертає заголовок Host з поточного запиту
$_SERVER['HTTP_REFERER'] Повертає повну URL-адресу сторінки, з якої було викликано поточну сторінку
$_SERVER['HTTPS'] Скрипт запитується через захищений протокол HTTP
$_SERVER['REMOTE_ADDR'] Повертає IP-адресу, з якої користувач переглядає поточну сторінку
$_SERVER['REMOTE_HOST'] Повертає ім'я хоста, з якого користувач переглядає поточну сторінку
$_SERVER['REMOTE_PORT'] Повертає порт, який використовується на комп'ютері користувача для зв'язку з веб-сервером
$_SERVER['SCRIPT_FILENAME'] Повертає абсолютний шлях до поточного виконуваного скрипта
$_SERVER['SERVER_ADMIN'] Повертає значення, вказане директиві SERVER_ADMIN у файлі конфігурації веб-сервера (якщо скрипт виконується на віртуальному хості, це буде значення, визначене для цього віртуального хоста) (наприклад, admin@site4study.com)
$_SERVER['SERVER_PORT'] Повертає порт серверної машини, який використовується веб-сервером для зв'язку (наприклад, 80)
$_SERVER['SERVER_SIGNATURE'] Повертає версію сервера та назву віртуального хоста, які додаються до сторінок, створених сервером
$_SERVER['PATH_TRANSLATED'] Повертає шлях до поточного скрипта на основі файлової системи
$_SERVER['SCRIPT_NAME'] Повертає шлях до поточного скрипта
$_SERVER['SCRIPT_URI'] Повертає URI поточної сторінки

PHP $_REQUEST

PHP $_REQUEST використовується для збору даних після запиту від форми HTML.

Наведений нижче приклад показує форму з полем введення і кнопку відправки. Коли користувач відправляє дані, натиснувши на кнопку «Відправити», дані форми відправляються в файл, вказаний в атрибуті дії тега <form> . У цьому прикладі, ми вказуємо на сам цей файл для даних форми обробки. Якщо ви хочете використовувати інший PHP файл для обробки даних форми, замінити це ім'я файлу за вашим вибором. Потім, ми можемо використовувати супер глобальну змінну $_REQUEST , щоб зібрати значення поля введення:

<html>
<body>

<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
  Name: <input type="text" name="first_name">
  <input type="submit">
</form>

<?php

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  // collect value of input field
  $name = $_REQUEST['first_name'];  #  читаємо значення first_name
  if (empty($name)) {
    echo "Name is empty";
  } else {
    echo $name;
  }
}

?>

</body>
</html>

PHP $_POST

$_POST широко використовується для збору даних з форми після запиту з форми HTML за допомогою методу method="post" . $_POST також широко використовується для передачі змінних.
 

<html>
<body>

<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
  Name: <input type="text" name="first_name">
  <input type="submit">
</form>

<?php

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  // collect value of input field
  $name = $_POST['first_name'];
  if (empty($name)) {
    echo "Name is empty";
  } else {
    echo $name;
  }
}

?>

</body>
</html>

PHP $_GET

$_GET також може бути використаний для збору даних форми, після відправки даних форми HTML за допомогою method="get" .

$_GET може також збирати дані, відправлені в URL.

Припустимо, у нас є сторінка HTML, яка містить гіперпосилання з параметрами:

<html>
<body>

<a href="test_get.php?name=Andriy&age=25">Test GET value</a>

</body>
</html>

Коли користувач натискає на посилання Test GET value , параметри name=Andriy і age=25 відправляється на test_get.php , а потім ви можете отримати доступ до їх значень в test_get.php з $_GET .

Наведений нижче приклад показує код в test_get.php :

<html>
<body>

<?php

echo 'My name is ' . $_GET['name'] . ', and age ' . $_GET['age'];
#  My name is Andriy, and age 25

?>

</body>
</html>

Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader