PHP 5 about PHP 5 старт PHP 5 установка PHP 5 синтаксис PHP 5 змінні PHP 5 echo і print PHP 5 типи даних PHP 5 strings PHP 5 константи PHP 5 оператори PHP 5 if...else...elseif PHP 5 switch PHP 5 цикл while PHP 5 for і foreach PHP 5 функції PHP 5 масиви PHP 5 сортування масивів PHP 5 superglobals PHP 5 форми input PHP 5 форми обробка PHP 5 форми - обов'язкові поля PHP 5 форми - перевірка електронної пошти і URL РНР 5 форми заповнення PHP 5 багатовимірні масиви PHP 5 час і дата PHP 5 include PHP 5 файли обробка PHP 5 файли Open/Read/Close PHP 5 файли створення / запис PHP 5 файли завантаження PHP MySQL бази даних PHP MySQL Підключення PHP MySQL Створення бази даних PHP MySQL Створення таблиці PHP MySQL вставка даних PHP MySQL Отримання ідентифікатора останнього доданого запису PHP MySQL вставка кількох записів PHP MySQL Підготовлені вирази PHP MySQL відображення даних з таблиці PHP MySQL Видалення даних PHP MySQL оновлення даних PHP MySQL обмежити вибірку даних PHP регулярні вирази 1 PHP регулярні вирази 2 PHP регулярні вирази 3 PHP регулярні вирази 4 PHP ООП PHP ООП class PHP ООП модифікатори доступу PHP ООП extends PHP ООП статичні методи і властивості, константи PHP ООП abstract PHP ООП interface PHP альтернативний синтаксис керуючих конструкцій

PHP 5 switch


switch оператор використовується для виконання різних дій, заснованих на різних умовах.


PHP 5 switch

Використовуйте switch оператор щоб вибрати один з багатьох блоків коду, який буде виконаний.

<?php
$favcolor = "red";

switch ($favcolor) {	#	змінна для пошуку співпадінь
  case "red":			#	case змінна	зі значенням "red"
    echo "Your favorite color is red!";
    break;			#	завершення умови циклу
  case "blue":
    echo "Your favorite color is blue!";
    break;
  case "green":
    echo "Your favorite color is green!";
    break;
  default:			#	значення по замовчуванню, якщо не буде співпадінь у case блоку 
    echo "Your favorite color is neither red, blue, nor green!";
		break;			#	завершення умови циклу
}

# RESULT:  Your favorite color is red!

?>

<?php
$number = 2;

switch ($number) {	#	змінна для пошуку співпадінь
  case 1:			#	case змінна	зі значенням 1
    echo "Your favorite color is red!";
    break;		#	завершення умови циклу
  case 2:
    echo "Your favorite color is blue!";
    break;
  case 3:
    echo "Your favorite color is green!";
    break;
  default:		#	значення по замовчуванню, якщо не буде співпадінь у case блоку 
    echo "Your favorite color is neither red, blue, nor green!";
		break;		#	завершення умови циклу
}

# RESULT:  "Your favorite color is blue!"

?>

<?php
$number = 15;

switch ($number) {	#	змінна для пошуку співпадінь
  case 1:			#	case змінна	зі значенням 1
    echo "Your favorite color is red!";
    break;		#	завершення умови циклу
  case 2:
    echo "Your favorite color is blue!";
    break;
  case 3:
    echo "Your favorite color is green!";
    break;
  default:		#	значення по замовчуванню, якщо не буде співпадінь у case блоку 
    echo "Your favorite color is neither red, blue, nor green!";
	break;		#	завершення умови циклу
}

# RESULT:  "Your favorite color is neither red, blue, nor green!"

?>

Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader