PHP 5 about PHP 5 старт PHP 5 установка PHP 5 синтаксис PHP 5 змінні PHP 5 echo і print PHP 5 типи даних PHP 5 strings PHP 5 константи PHP 5 оператори PHP 5 if...else...elseif PHP 5 switch PHP 5 цикл while PHP 5 for і foreach PHP 5 функції PHP 5 масиви PHP 5 сортування масивів PHP 5 superglobals PHP 5 форми input PHP 5 форми обробка PHP 5 форми - обов'язкові поля PHP 5 форми - перевірка електронної пошти і URL РНР 5 форми заповнення PHP 5 багатовимірні масиви PHP 5 час і дата PHP 5 include PHP 5 файли обробка PHP 5 файли Open/Read/Close PHP 5 файли створення / запис PHP 5 файли завантаження PHP MySQL бази даних PHP MySQL Підключення PHP MySQL Створення бази даних PHP MySQL Створення таблиці PHP MySQL вставка даних PHP MySQL Отримання ідентифікатора останнього доданого запису PHP MySQL вставка кількох записів PHP MySQL Підготовлені вирази PHP MySQL відображення даних з таблиці PHP MySQL Видалення даних PHP MySQL оновлення даних PHP MySQL обмежити вибірку даних PHP регулярні вирази 1 PHP регулярні вирази 2 PHP регулярні вирази 3 PHP регулярні вирази 4 PHP ООП PHP ООП class PHP ООП модифікатори доступу PHP ООП extends PHP ООП статичні методи і властивості, константи PHP ООП abstract PHP ООП interface PHP альтернативний синтаксис керуючих конструкцій

PHP 5 синтаксис


PHP-скрипт виконується на сервері, а звичайний результат HTML відправляється назад в браузер.


Основи синтаксису PHP

PHP-скрипт може бути розміщений в будь-якому місці документа.

PHP - скрипт починається з <?php і закінчується ?> :

<?php
// PHP код виконується тут
?>

Розширення файлу за замовчуванням для PHP файлів .php .

Файл PHP зазвичай містить HTML-теги і деякі PHP сценарії коду.

Нижче ми маємо приклад простого PHP файлу з PHP скриптом, який використовує вбудовану в PHP функцію echo, щоб виводити текст 'Hello World!' на веб-сторінці:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Test page</title>
</head>
<body>

<h1>PHP page example</h1>

<?php
echo "Hello World!";  // виведе текст Hello World!
?>

</body>
</html>

Примітка: вирази в PHP закінчуються крапкою з комою (;). ( echo "Hello World!"; )


Коментарі в PHP

Коментар в PHP коді це рядок, який не читається / виконується в рамках програми. Його єдина мета полягає в тому, щоб бути прочитаним кимось, хто дивиться на код.

Коментарі можуть бути використані для:

 • Для того щоб інші розуміли, що ви робите
 • Нагадування собі, що ви зробили - більшість програмістів досвідчені, повертаючись до своєї роботи через рік або два пізніше, і є необхідність повторно з'ясувати, що вони робили. Коментарі можуть нагадати вам про що ви думали, коли ви писали код

PHP підтримує кілька способів коментування:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// single-line comment // однорядковий коментар
# single-line comment  // однорядковий коментар

/*
multiple-lines comment // багаторядковий коментар
коментар 1
коментар 2
коментар 3
*/

// можна також екранувати частину коду, щоб вона не виконувалась
$a = 100 /* - 15 */ - 5;
echo $a;  // вивід значення змінної $a  #  95
?>

</body>
</html>

Всі імена змінних чутливі до регістру.
Імя змінної починається зі знаку долара $ , наприклад $nameVariable

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$name = "Andrew";
echo "My name is " . $name . "<br>";    #  My name is Andrew
echo "My name is " . $Name . "<br>";    #  My name is
echo "My name is " . $naME . "<br>";    #  My name is
?>

</body>
</html>

Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader