PHP 5 about PHP 5 старт PHP 5 установка PHP 5 синтаксис PHP 5 змінні PHP 5 echo і print PHP 5 типи даних PHP 5 strings PHP 5 константи PHP 5 оператори PHP 5 if...else...elseif PHP 5 switch PHP 5 цикл while PHP 5 for і foreach PHP 5 функції PHP 5 масиви PHP 5 сортування масивів PHP 5 superglobals PHP 5 форми input PHP 5 форми обробка PHP 5 форми - обов'язкові поля PHP 5 форми - перевірка електронної пошти і URL РНР 5 форми заповнення PHP 5 багатовимірні масиви PHP 5 час і дата PHP 5 include PHP 5 файли обробка PHP 5 файли Open/Read/Close PHP 5 файли створення / запис PHP 5 файли завантаження PHP MySQL бази даних PHP MySQL Підключення PHP MySQL Створення бази даних PHP MySQL Створення таблиці PHP MySQL вставка даних PHP MySQL Отримання ідентифікатора останнього доданого запису PHP MySQL вставка кількох записів PHP MySQL Підготовлені вирази PHP MySQL відображення даних з таблиці PHP MySQL Видалення даних PHP MySQL оновлення даних PHP MySQL обмежити вибірку даних PHP регулярні вирази 1 PHP регулярні вирази 2 PHP регулярні вирази 3 PHP регулярні вирази 4 PHP ООП PHP ООП class PHP ООП модифікатори доступу PHP ООП extends PHP ООП статичні методи і властивості, константи PHP ООП abstract PHP ООП interface PHP альтернативний синтаксис керуючих конструкцій

PHP 5 типи даних


PHP типи даних

Змінні можуть зберігати дані різних типів, а також різні типи даних можуть робити різні речі.

PHP підтримує наступні типи даних:

 • String
 • Integer
 • Float and Double
 • Boolean
 • Array
 • Object
 • NULL
 • Resource

PHP строка

Строка являє собою послідовність символів, як 'Hello World!'.

<?php
$text1 = "Hello world!";
$text2 = 'Hello Android!';

echo $text1;
echo "<br>";
echo $text2;

?>

PHP Integer

Цілочисельний тип даних в діапазоні від -2147483648 і 2147483647.

Правила для цілих чисел:

 • Ціле число повинне мати принаймні одну цифру
 • Ціле число, не повинне мати десяткову точку
 • Ціле число може бути додатнім або відємним
 • Цілі можуть бути вказані в трьох форматах: десятковий (10 на основі), шестнадцатиричную (16 на основі - з префіксом 0x) або вісімковій (8 основі - з префіксом 0)

У наступному прикладі $a являє собою ціле число. Функція PHP var_dump() повертає тип даних і значення:

<?php
$x = 123456;
var_dump($x);  #  int(123456)
?>

PHP Float

Float (число з плаваючою точкою) являє собою число з десятковою крапкою або числа в експоненційної формі.

<?php
$x = 3.1365;
var_dump($x);  #  float(3.1365)
?>

PHP Boolean

Boolean представляє два можливих стани: true або false.

<?php
$a = true;
$b = false;
?>

Boolean часто використовується в умовних виразах.


PHP Array

Масив зберігає кілька значень в одній змінній.

У наступному прикладі $names є масивом. Функція PHP var_dump() повертає тип даних і значення:

<?php
$names = array("Andrew", "Jack", "Jane");
var_dump($names);
/*
array(3) {
 [0]=>
 string(6) "Andrew"
 [1]=>
 string(4) "Jack"
 [2]=>
 string(4) "Jane"
}
 */
?>

Ви дізнаєтеся набагато більше про масиви в наступних розділах цього посібника.


PHP Object

Об'єкт являє собою тип даних, який зберігає дані та інформацію про те, як обробляти ці дані.

У PHP, об'єкт повинен бути явно оголошеним.

Спочатку, ми повинні оголосити клас об'єкта. Для цього ми використовуємо ключове слово class .

Клас являє собою структуру, яка може містити властивості і методи:

<?php

class Car
{
  public $model; #  змінна

  public function __construct()
  {
    $this->model = "BMW";  #  присвоюємо змінній model значення BMW
  }
}

// create an object     #  створюємо обєкт
$car = new Car();

// show object properties  #  показуємо змінну обєкта
echo $car->model;
?>

PHP NULL значення

null являє собою особливий тип даних, який може мати тільки одне значення: null .

Змінна типу даних NULL є змінною, яка не має ніякого значення, присвоєного їй.

Якщо змінна створюється без значення, то їй автоматично присвоюється значення NULL .

Змінні також можуть бути очищені шляхом установки значення на NULL :

<?php
$a = "Hello world!";
$a = null;
var_dump($a);  #  NULL
?>

PHP Resource

Це спеціальна змінна яка містить ссилку на зовнішній ресурс. Ресурси створюються і використовуються спеціальними функціями


Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader