PHP 5 about PHP 5 старт PHP 5 установка PHP 5 синтаксис PHP 5 змінні PHP 5 echo і print PHP 5 типи даних PHP 5 strings PHP 5 константи PHP 5 оператори PHP 5 if...else...elseif PHP 5 switch PHP 5 цикл while PHP 5 for і foreach PHP 5 функції PHP 5 масиви PHP 5 сортування масивів PHP 5 superglobals PHP 5 форми input PHP 5 форми обробка PHP 5 форми - обов'язкові поля PHP 5 форми - перевірка електронної пошти і URL РНР 5 форми заповнення PHP 5 багатовимірні масиви PHP 5 час і дата PHP 5 include PHP 5 файли обробка PHP 5 файли Open/Read/Close PHP 5 файли створення / запис PHP 5 файли завантаження PHP MySQL бази даних PHP MySQL Підключення PHP MySQL Створення бази даних PHP MySQL Створення таблиці PHP MySQL вставка даних PHP MySQL Отримання ідентифікатора останнього доданого запису PHP MySQL вставка кількох записів PHP MySQL Підготовлені вирази PHP MySQL відображення даних з таблиці PHP MySQL Видалення даних PHP MySQL оновлення даних PHP MySQL обмежити вибірку даних PHP регулярні вирази 1 PHP регулярні вирази 2 PHP регулярні вирази 3 PHP регулярні вирази 4 PHP ООП PHP ООП class PHP ООП модифікатори доступу PHP ООП extends PHP ООП статичні методи і властивості, константи PHP ООП abstract PHP ООП interface PHP альтернативний синтаксис керуючих конструкцій

PHP 5 змінні


Створення ( оголошення ) PHP змінної

Змінна це контейнер для зберігання інформації.

У PHP змінна починається зі знака $ , за яким слідує ім'я змінної:

<?php
$textVariable = "some text";  #  в змінну $textVariable записали значення  some text
$a = 5;             #  в змінну $a записали значення  5
$b = 3.14;           #  в змінну $b записали значення  3.14
$c = 12345;           #  в змінну $c записали значення  12345
?>

Примітка: Присвоєння тексту змінній відбувається в середині одинарних або подвійних кавичок ' або " .

Примітка: На відміну від інших мов програмування, PHP не має команди для оголошення типу ( числа, строки ) змінної.

Тип змінної присвоюється в момент , коли ви вперше присвоєте йому значення.[/p]

PHP змінні

Змінна може мати коротку назву (наприклад, a і b) або більш описову назву (age, lastname, full_name).

Правила для PHP змінних:

 • Змінна починається з знака $ , за яким слідує ім'я змінної
 • Ім'я змінної має починатися з букви або символу підкреслення
 • Ім'я змінної не може починатися з цифри
 • Ім'я змінної може містити тільки букви і цифри символи і знаки підкреслення (Az, 0-9, і _)
 • Імена змінних чутливі до регістру ( $name і $NAME дві різні змінні)

Пам'ятайте, що імена змінних PHP чутливі до регістру!


Конкатенація (об'єднання) змінних

PHP echo оператор часто використовується для виведення даних на екран.

Наступний приклад покаже, як виводити текст і змінні:

<?php
$text = "Cats";
echo "Dog and $text!";   #  Dog and Cats
?>

Наступний приклад буде мати один і той же результат, що і вище, наприклад:

<?php
$text = "Cats";
echo "Dog and " . $text . "!";
?>

Наступний приклад буде виводити суму двох змінних:

<?php
$a = 10;
$b = 20;
echo $a + $b;    #  30
?>

PHP немає суворої типізації

У наведеному вище прикладі, зверніть увагу, що ми не повинні вказувати PHP, який тип даних має змінна.

PHP автоматично перетворює змінну в правильний тип даних, в залежності від його значення.

В інших мовах, таких як C#, C++ і Java, програміст повинен оголосити ім'я і тип змінної перед її використанням.


PHP область видимості змінної

У PHP змінні можуть бути оголошені в будь-якому місці скрипта.

Область видимості змінної є частиною програми, де можна посилатися / використовувати змінну.

PHP має три різні змінні областей:

 • локальну
 • глобальну
 • статичну


Глобальна та локальна область

Змінна, оголошена поза функцією має глобальну область і може бути доступна тільки поза функцією:

<?php
$a = 1000; // global  глобальна змінна

function mySuperTest()
{
  // використання глобальної змінної всередині призведе до помилки
  echo "<p>Variable a inside function is: $a</p>";
}

mySuperTest();                   #  <p>Variable a inside function is: </p>
echo "<p>Variable a outside function is: $a</p>";  #  <p>Variable a inside function is: 1000</p>
?>

Змінна, оголошена всередині функції має локальну область і може бути доступна тільки в рамках цієї функції:

<?php
function mySuperTest()
{
  $a = 1000;           // local   локальна змінна
  echo "<p>Variable a inside function is: $a</p>";
}

mySuperTest();                   #  <p>Variable a inside function is: 1000</p>
echo "<p>Variable a outside function is: $a</p>";  #  <p>Variable a inside function is: </p>
?>

Ви можете мати локальні змінні з тим же ім'ям в різних функціях, так як локальні змінні розпізнаються тільки за допомогою функції, в якій вони оголошені.


PHP ключове слово global

Для доступу до глобальної змінної всередині функції, використовується ключове слово global

Щоб зробити це, використовуйте ключове слово global перед змінними (всередині функції):

<?php
$a = 1;
$b = 4;

function mySuperTest()
{
  global $a, $b;
  $a = $a + $b;  #  5
}

mySuperTest();
echo $a; // outputs 5
?>

PHP також зберігає всі глобальні змінні в масиві з ім'ям $GLOBALS [ індекс ] . Індекс містить ім'я змінної. Цей масив також доступний з функцій і може бути використаний для оновлення глобальних змінних безпосередньо.

Наведений вище приклад можна переписати таким чином:

<?php
$a = 1;
$b = 4;

function mySuperTest() {
  $GLOBALS['a'] = $GLOBALS['a'] + $GLOBALS['b'];   #  5
}

mySuperTest();
echo $a; // outputs 5
?>

PHP ключове слово static

Зазвичай, коли функція виконується / виконана, всі її змінні будуть видалені. Проте, іноді ми хочемо, щоб локальна змінна не була видалена. Нам це потрібно для подальшої роботи.

Щоб зробити це, використовуйте ключове слово static при першому оголошенні змінної:

<?php
function mySuperTest() {
  static $a = 0;
  echo $a . '<br>';
  $a++;        #  $a = $a + 1;
}

mySuperTest();   #  0
mySuperTest();   #  1
mySuperTest();   #  2

?>

Тоді, кожен раз, коли викликається функція, ця змінна буде як і раніше мати інформацію, що міститься в останній викликаній функції.


Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader