PHP 5 about PHP 5 старт PHP 5 установка PHP 5 синтаксис PHP 5 змінні PHP 5 echo і print PHP 5 типи даних PHP 5 strings PHP 5 константи PHP 5 оператори PHP 5 if...else...elseif PHP 5 switch PHP 5 цикл while PHP 5 for і foreach PHP 5 функції PHP 5 масиви PHP 5 сортування масивів PHP 5 superglobals PHP 5 форми input PHP 5 форми обробка PHP 5 форми - обов'язкові поля PHP 5 форми - перевірка електронної пошти і URL РНР 5 форми заповнення PHP 5 багатовимірні масиви PHP 5 час і дата PHP 5 include PHP 5 файли обробка PHP 5 файли Open/Read/Close PHP 5 файли створення / запис PHP 5 файли завантаження PHP MySQL бази даних PHP MySQL Підключення PHP MySQL Створення бази даних PHP MySQL Створення таблиці PHP MySQL вставка даних PHP MySQL Отримання ідентифікатора останнього доданого запису PHP MySQL вставка кількох записів PHP MySQL Підготовлені вирази PHP MySQL відображення даних з таблиці PHP MySQL Видалення даних PHP MySQL оновлення даних PHP MySQL обмежити вибірку даних PHP регулярні вирази 1 PHP регулярні вирази 2 PHP регулярні вирази 3 PHP регулярні вирази 4 PHP ООП PHP ООП class PHP ООП модифікатори доступу PHP ООП extends PHP ООП статичні методи і властивості, константи PHP ООП abstract PHP ООП interface PHP альтернативний синтаксис керуючих конструкцій

PHP альтернативний синтаксис керуючих конструкцій


Ви вже напевно знаєте, як здійснюється вставка HTML-коду в тіло сценарію.

Для цього достатньо просто закрити дужку ?> , Код , а потім знову відкрити її за допомогою <?php , І продовжувати програму.
Можливо, ви звернули увагу на те, як це негарно виглядає. Проте, якщо докласти трохи зусиль для оформлення, все виявиться не так вже й погано. Особливо, якщо використовувати альтернативний синтаксис if-else і інших конструкцій мови .

Найчастіше потрібно робити не вставки HTML всередину скрипта,а вставки коду всередину HTML. Це набагато простіше для дизайнера, який, можливо, в майбутньому захоче переоформити сценарій, але не зможе розібратися, що йому змінювати, а що не чіпати. Тому доцільно буває відокремлювати HTML-код від програми (скрипта), наприклад, помістити його в окремий файл, який потім підключається до скрипту за допомогою конструкції include . Ось, наприклад, як буде виглядати сценарій, який вітає користувача на ім'я, з використанням альтернативного синтаксису if-else :

<?php if(@$name): ?>

Hello, <?php echo $name ?>!

<?php else: ?>

<form action=<?=$REQUEST_URI?> method=get>
Your name: <input type=text name=name><br>
<input type=submit value="SEND!">

<?php endif; ?>

Погодьтеся, що навіть людина, абсолютно не знайома з PHP, але зате добре розбирається в HTML, легко зможе зрозуміти, що до чого в цьому сценарії. Розглянемо альтернативний синтаксис для деяких конструкцій в контексті використання його спільно з HTML:


Альтернативний синтаксис для if-else

Загальний вид альтернативного синтаксису для if-else такий:

<?php if (логічний_вираз): ?>
    ...HTML-код...
<?php else (інший_логічний_вираз): ?>
    ...HTML-код...
<?php endif; ?>

Альтернативний синтаксис для циклу while

<?php while (логічний_вираз): ?>
     ...HTML-код...
<?php endwhile; ?>

Приклад використання альтернативного синтаксису для циклу while :

<?php while($x<10): ?>
<h2><?php echo $x; $x++; ?></h2>
<?php endwhile; ?> 

Альтернативний синтаксис для циклу for

<?php for(ініціалізуюючі_команди; умова_цикла; команди_після_проходу): ?>
             ...HTML-код...
<?php endfor; ?>

Приклад використання альтернативного синтаксису для циклу for :

<?php for($i = 1; $i <= 10; $i++): ?>
     <h2><?php echo $i; ?></h2>
<?php endfor; ?>

Як ми бачимо, використання альтернативного синтаксису дозволяє зробити сценарії PHP легкими для читання в тих випадках, коли необхідно активно оперувати PHP спільно HTML-кодом.


Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader