PHP 5 about PHP 5 старт PHP 5 установка PHP 5 синтаксис PHP 5 змінні PHP 5 echo і print PHP 5 типи даних PHP 5 strings PHP 5 константи PHP 5 оператори PHP 5 if...else...elseif PHP 5 switch PHP 5 цикл while PHP 5 for і foreach PHP 5 функції PHP 5 масиви PHP 5 сортування масивів PHP 5 superglobals PHP 5 форми input PHP 5 форми обробка PHP 5 форми - обов'язкові поля PHP 5 форми - перевірка електронної пошти і URL РНР 5 форми заповнення PHP 5 багатовимірні масиви PHP 5 час і дата PHP 5 include PHP 5 файли обробка PHP 5 файли Open/Read/Close PHP 5 файли створення / запис PHP 5 файли завантаження PHP MySQL бази даних PHP MySQL Підключення PHP MySQL Створення бази даних PHP MySQL Створення таблиці PHP MySQL вставка даних PHP MySQL Отримання ідентифікатора останнього доданого запису PHP MySQL вставка кількох записів PHP MySQL Підготовлені вирази PHP MySQL відображення даних з таблиці PHP MySQL Видалення даних PHP MySQL оновлення даних PHP MySQL обмежити вибірку даних PHP регулярні вирази 1 PHP регулярні вирази 2 PHP регулярні вирази 3 PHP регулярні вирази 4 PHP ООП PHP ООП class PHP ООП модифікатори доступу PHP ООП extends PHP ООП статичні методи і властивості, константи PHP ООП abstract PHP ООП interface PHP альтернативний синтаксис керуючих конструкцій

PHP MySQL Підключення


PHP 5 може працювати з використанням бази даних MySQL:

 • MySQLi розширення ( " i " означає поліпшення)
 • PDO (PHP Data Objects)

Більш ранні версії PHP використовуються з розширення MySQL. Однак це розширення було застарілим в 2012 році.


Чи повинен я використовувати MySQLi або PDO?

Обидва MySQLi і PDO мають свої переваги:

PDO буде працювати на 12 різних системах управління базами даних, в той час як MySQLi буде працювати тільки з базами даних MySQL.

Отже, якщо ви повинні перемкнути свій проект, щоб використовувати іншу базу даних, PDO робить цей процес простим. Вам потрібно лише змінити рядок підключення і кілька запитів. З MySQLi, вам потрібно буде переписати весь код - запити включно.

Обидва об'єктно-орієнтовані, але MySQLi також пропонує процедурний API.

Обидва підтримують Підготовлені вирази. Підготовлені вирази для захисту від ін'єкції SQL, це дуже важливо для забезпечення безпеки веб-додатків.


MySQL Приклади MySQLi і PDO синтаксис

В цьому і в наступних розділах ми покажемо три способи роботи з PHP і MySQL:

 • MySQLi (об'єктно-орієнтована)
 • MySQLi (процедурний)
 • PDO

установка MySQLi

Для Linux і Windows: MySQLi розширення автоматично встановлюється в більшості випадків, коли встановлений пакет php5 MySQL.

Детальну інформацію по установці, перейдіть за посиланням: http://php.net/manual/en/mysqli.installation.php


установка PDO

Детальну інформацію по установці, перейдіть за посиланням: http://php.net/manual/en/pdo.installation.php


Відкриваємо підключення до MySQL

Перед тим, як отримати доступ до даних в базі даних MySQL, ми повинні мати можливість підключитися до сервера:

Приклад ( MySQLi об'єктно-орієнтована )

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password);

// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
echo "Connected successfully";
?>

Приклад (MySQLi Процедурне)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);

// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}
echo "Connected successfully";
?>

Приклад (PDO)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB", $username, $password);
  // set the PDO error mode to exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  echo "Connected successfully";
  }
catch(PDOException $e)
  {
  echo "Connection failed: " . $e->getMessage();
  }
?>

Примітка: В наведеному вище прикладі PDO ми також визначили базу даних (MyDB) . PDO вимагають дійсної бази даних для підключення. Якщо не вказано бази даних, генерується виняток.

Порада: Велика перевага PDO є те, що він має клас винятків для обробки будь-яких проблем, які можуть виникнути в наших запитах до бази даних. Якщо є виключення в try{} блоку, скрипт припиняє виконання і переходить безпосередньо до першого catch(){} блоку.


Закриваємо з'єднання

З'єднання буде закрито автоматично, коли закінчується скрипт. Для того, щоб закрити з'єднання, використовуйте наступне:

Приклад (MySQLi об'єктно-орієнтована)

$conn->close(); 

Приклад (PDO)

$conn = null; 

 


Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader