MySQL begin


MySQL CREATE DATABASE

CREATE DATABASE оператор використовується для створення нової бази даних SQL.

синтаксис

CREATE DATABASE databasename; 

де databasename - ім'я нової бази даних, яка має створитись.


MySQL DROP DATABASE

DROP DATABASE використовується для видалення існуюючої бази даних SQL.

синтаксис

DROP DATABASE databasename; 

Установка бази даних

Після створення БД з нею виробляються різні операції: створення таблиць, додавання і отримання даних і т.д. Але щоб встановити виконувати ці операції, треба встановити певну базу даних в якості використовуваної. Для цього застосовується оператор USE :

USE databasename;

MySQL CREATE TABLE

CREATE TABLE оператор використовується для створення нової таблиці в базі даних.

синтаксис

CREATE TABLE table_name (
  column1 datatype,
  column2 datatype,
  column3 datatype,
  ....
); 

де column1 , ... -  імя поля

datatype - тип даних (наприклад, VARCHAR строка , ціле число,текст, дату і ...).


Наступний приклад створює таблицю під назвою Persons , яка містить п'ять стовпців: PersonId , LastName , FirstName , Address і City :

CREATE TABLE Persons (
  PersonID int,
  LastName varchar(255),
  FirstName varchar(255),
  Address varchar(255),
  City varchar(255)
);

Колонка PersonID має тип int і буде займати ціле число.

Колонки LastName , FirstName , Address і City мають тип VARCHAR і буде тримати символи, а максимальна довжина для цих полів становить 255 символів.

Таблиця Persons порожня, буде виглядати наступним чином:

PersonID LastName FirstName Address City
         

Створення таблиці за допомогою іншої таблиці

Копія існуючої таблиці також може бути створена за допомогою CREATE TABLE .

Нова таблиця отримує ті ж значення стовпців; можуть бути обрані всі стовпці або окремі стовпці.

Якщо ви створюєте нову таблицю, використовуючи існуючу таблицю, нова таблиця буде заповнена з існуючими значеннями зі старої таблиці.

синтаксис

CREATE TABLE new_table_name AS
  SELECT column1, column2,...
  FROM existing_table_name
  WHERE ....; 

Наступний SQL створює нову таблицю під назвою testtables (яка є копією Persons таблиці):

приклад

CREATE TABLE testtable AS
SELECT LastName, FirstName, Address 
FROM Persons;

MySQL TRUNCATE TABLE

Оператор TRUNCATE TABLE використовується для видалення даних усередині таблиці, але не саму таблицю.

синтаксис

TRUNCATE TABLE table_name;

Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader