MySQL CRUD DELETE


Команда DELETE видаляє дані з БД. Вона має наступний формальний синтаксис:

DELETE FROM імя_таблиці
[WHERE умова_видалення]

Наприклад, видалимо рядки, у яких виробник - Huawei :

DELETE FROM Products
WHERE Manufacturer='Huawei';

Або видалимо всі товари, виробником яких є Apple і які мають ціну менше 60000:

DELETE FROM Products
WHERE Manufacturer='Apple' AND Price < 60000;

Якщо необхідно зовсім видалити всі рядки незалежно від умови, то умову можна не вказувати:

DELETE FROM Products;

Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader