MySQL ORDER BY сортування


Оператор ORDER BY сортує значення по одному або декількох стовпцях. Наприклад, впорядкуємо вибірку з таблиці Products по стовпцю Price :

SELECT * FROM Products
ORDER BY Price;

Також можна робити упорядкування даних за псевдонімом стовпчика, який визначається за допомогою оператора AS :

SELECT ProductName, ProductCount * Price AS TotalSum
FROM Products
ORDER BY TotalSum;

Як критерій сортування також можна використовувати складний вираз на основі стовпців:

SELECT ProductName, Price, ProductCount
FROM Products
ORDER BY ProductCount * Price;

Сортування по спаданням

За замовчуванням дані сортуються за зростанням, проте за допомогою оператора DESC можна задати сортування по спадаючій.

SELECT ProductName, ProductCount
FROM Products
ORDER BY ProductCount DESC;

За замовчуванням замість DESC використовується оператор ASC , який сортує по зростанню:

SELECT ProductName, ProductCount
FROM Products
ORDER BY ProductCount ASC;

Сортування за кількома стовпцями

При сортуванні відразу за кількома стовпцями всі ці стовпці вказуються через кому після оператора ORDER BY :

SELECT ProductName, Price, Manufacturer
FROM Products
ORDER BY Manufacturer, ProductName;

Тут рядки спочатку упорядковано відповідно до колонки Manufacturer по зростанню. Потім якщо є два рядки, в яких стовпець Manufacturer має однакове значення, то вони сортуються по стовпцю ProductName також по зростанню. Але знову ж таки за допомогою ASC і DESC можна окремо для різних стовпців визначити сортування по зростанню і зменшенням:

SELECT ProductName, Price, Manufacturer
FROM Products
ORDER BY Manufacturer ASC, ProductName DESC;

 


Наш партнер:
beta test mp3 playlist downloader